Henry Fonda

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Henry Jaynes Fonda (May 16, 1905 – August 12, 1982) was an Academy Award-winning American film and stage actor.

Gallery[sửa]