Himmelstalund

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Rock-Carvings/Hällristningar[edit]

English: The most important Rock-Carving site in Norrköping is Himmelstalund, which has the largest amount - 1660 - of figure carvings of the North (See also Norrköpings hällristningar.).
Svenska: På en flack bergkulle i Himmelstalund vid Motala ström finns en av landets två största lokaler med hällristningar, fördelade på 57 ristningsytor med totalt ca 1 660 figurer. De första hällristningarna i området upptäckes under första hälften av 1800-talet och ristningarna avtecknades tidigt för att ingå i bland annat A. E. Holmbergs stora arbete "Skandinaviens hällristningar" som utkom 1848. Hällristningsmotiven är fördelade i olika grupper, varav ca 625 är skeppsfigurer och ca 260 föreställer djur. Därutöver finns hjulkors, vapen (svärd och spjut), skålgropar och människor. Till denna senare grupp kan räknas rätt så unika "ramfigurer" som man antar föreställer män som håller i stångförsedda fisk- eller fångstnät (Se också Norrköpings hällristningar.).

Health spa/Hälsobrunn[edit]

English: The Himmelstalund health spa. Pavilion with spring and a festival and theatre hall (1730s and 1760s); spahotel (1760s) and a old pub (1760-1800). The spa closed 1860s. The museum of Rock-Carvings use today the spahotel, the pavilion will be use by theatregroups.
Svenska: Himmelstalunds brunnssalong, uppförd 1730-1760-talen, hälsobrunn och festplats t o m 1860-talet. Brunnshotell (1760-talet), brunnssalong (1730-talet, tillbyggd 1760-talet), samt 6-styverssalongen, krog uppförd på 1700-talet, med interiörer bevarade från 1800-talets början. Den senare var öppen för norrköpingsborna och för de brunnsgäster som inte nöjde sig med vatten. Området renoverades i slutet av 1950-talet. Brunnsalongen används som fest- och teatersalong, medan brunnshotellet drivs såsom ett hällristningsmuseum.

The mansion/Herrgården[edit]

English: From 1730s, maybe the economic buildings are older.
Svenska: Himmelstalunds herrgårds huvudbyggnad uppfördes på 1730-talet, de två tättliggande flyglarna kan vara av ett äldre datum, till herrgårdsmiljön tillhör även Himmelstalunds allé som leder upp till det forna säteriet med ursprung i 1600-talets Stormaktssverige, ty före dess fanns i Himmelstalund en gård eller by, vilken avhystes.

The field / Himmelstalundsfältet[edit]