Huissen

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
English: This is a gallery about the Dutch town of Huissen in the municipality of Lingewaard. The images are provided with a description and context in Dutch.
Deutsch: Dies ist eine Galerie über die niederländische, ehemalige klevische, Stadt Huissen in der Gemeinde Lingewaard. Die Bilder werden mit einer Beschreibung und einem Kontext in niederländischer Sprache versehen.
Nederlands: Deze galerij gaat over de Nederlandse stad Huissen in de gemeente Lingewaard. De afbeeldingen zijn voorzien van een beschrijving en een context.
Français : Ceci est une galerie de la ville néerlandaise de Huissen dans la municipalité de Lingewaard. Les images sont fournies avec une description et le contexte en néerlandais.
Huissen is een stad en voormalige gemeente in het noorden van de gemeente Lingewaard. Huissen behoorde lang tot Kleef en was een enclave binnen Gelderland. Het wapen van Huissen, bevestigd in 1861, bevat de Kleefse zwaan als symbool van Huissen en de band met het Hertogdom Kleef. De vlag van Huissen bevat het wapen van Huissen. Het wapen van Huissen is ook te vinden in het wapen van Lingewaard.

De kaart van Lingewaard, samengesteld door Jan Willem van Aalst, geeft de ligging van Huissen in het noorden van de gemeente aan. Huissen grenst aan Arnhem, aan Bergerden en aan Angeren. Bergerden ligt tegen de bebouwde kom van Huissen aan. Binnen Huissen bestaan naast de stad de buurtschappen Huissen-Zand en Hoeve. In het zuiden van de bebouwde kom ligt het bedrijvengebied Pannenhuis en de entree van Het agro-industrieel gebied Next-Garden, dat zich ook over Bergerden uitstrekt. Ten oosten van de bebouwde kom liggen de Huissensche Waarden net daarin aan de Nederrijn de buurtschap en het bedrijventerrein Looveer. Aan de overkant van de Nederrijn ligt een strookje Huissen, de Middelwaard.

De voormalige gemeente omvatte aanvankelijk gebieden die nu deel uitmaken van Arnhem, zoals Malburgen, Holthuizen, Immerloo en de Kleefse Waard. De gemeentekaart uit 1867, gemaakt door Jacob Kuyper geeft de omvang van de gemeente in de negentiende eeuw aan.

In het album Huissen op oude prenten en kaarten zijn oude kaarten opgenomen waarop de ligging van Huissen binnen Kleef en ten opzichte van Gelre te zien is, zoals de weergegeven kaart van Joan Blaeu. De provinciekaart van Jan Willem van Aalst geeft de ligging binnen de provincie Gelderland weer.
Huissen heeft 19.414 inwoners (2020). Sinds de stadsverheffing, uiterlijk in 1314, bestaan de →Markt, de →Langestraat en →Vierakkerstraat, nu de hoofdstraten in het centrum. Het middeleeuwse en al oudere Slot te Huissen in het zuid-oosten van het stadje is in de achttiende eeuw gesloopt. Het stadje werd verder gedomineerd door de kerk uit het begin van de veertiende eeuw en het Sint-Elisabethsconvent uit 1448. Op de plek van de gesloopte burcht ontstond in de negentiende eeuw het Dominicanenklooster. Het stadje had een groot buitengebied met veel agrarische bedrijfjes. In de jaren '30 van de twintigste eeuw ontwikkelt Huissen-Zand rond de →Van Wijkstraat zich tot een tweede kern gebaseerd op tuinbouw. Beide kernen hebben zwaar onder de Tweede Wereldoorlog geleden, en veel vooroorlogse gebouwen, waaronder de kerken in Huissen-Stad en Huissen-Zand zijn in de oorlog verwoest. Na de Tweede Wereldoorlog ontstaan buurten grenzend aan de oude stadskern en komt er een doorgaande weg door Huissen langs de oude stadskern, de →Stadwal. Vanaf de jaren '70 verandert het karakter van plattelandsgemeente en ontstaan er forensenwijken als de →Zilverkamp, het Binnenveld, de Hofmeesterij, het gebied rond de →Bloemstraat en →Loovelden. De gemeente Huissen wordt in 2001 heringedeeld in wat nu de gemeente Lingewaard is. Afbeeldingen per straat, dijk, plein, of wijk:
De straten in de Hoeve, in de Huissensche Waarden, in de Loovelden en in de Zilverkamp zijn hier wel vermeld, maar hebben geen eigen paragrafen.

Angerensedijk · Arnhemsepoort · Badweg · Baron van Spittaellaan · Batua · Bergerdensestraat · Binnendijk · Bloemstraat · Boskoops Glorie· Bredestraat · Brink · Burchtgracht · Clivia · Conventstraat · Corso · Damstraat · Dillenburg · Doelenstraat · Driegaardsestraat · Duisterestraat · Exoduspad · Floralaan · Frankentaler · Gasthuisstraat · Gedenkpark Huissen Stad · Geldersehoek · Van Gelrestraat · Gochsestraat · Helmichstraat · Hertogkade · Hoeve · Hoge Woerd · Huismanstraat · Huissensedijk · Ingenieur Molsweg · Jan van Janbaospad · De Jongstraat · Julianastraat · Kampstuk · Karstraat · Keizersallee · Kerkpad · Klaphek · Klokkenpad · Kloosterlaan · Koelhuisstraat · Koerierstraat · Koningsboulevard · Kortekerkstraat · Korte Loostraat · Langekerkstraat · Langestraat · Legionairshof · Limes · Loostraat · Looveer · Loovelden (wijk) · Mariaplein · Markt · Marktpassage · Mecklenburg · Meester Linssenhof · Middelwaard · Nieuwediep · Nonnengas · Ot en Sienpad · Paterastraat · Plaza · Raadhuisplein · Rijnstraat · Schaapsdam · Schildhof · Slingerbos · Stadsdam · Stadswal · Stadswal Noord · Struifstraat · Tempelierstraat · Tonkpad · Vicariestraat · Vierakkerstraat · Van Voorststraat · Walstraat · Wagenweg · Van Wijkstraat · Zeegbos · Zilverkamp (wijk) · Zwaardhof
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een aantal foto's uit 1971 van tuinderswoningen en boerderijen in Huissen beschikbaar gesteld. Die zijn i.h.a. niet in dit album opgenomen, maar zijn hier te vinden.

Huissen heeft een waterrijke omgeving. Het ligt aan de Nederrijn. Bij de stadstichting stroomde de rivier langs het stadje zelf, inmiddels is de rivier gemeanderd naar het oosten. Langs de Stadsdam loopt nog een nevengeultje, de Huissense Strang. Door de vele dijkdoorbraken zijn langs de Angerensedijk en de Huissensedijk buiten- en binnendijkse kolken ontstaan. In de jaren '70 van de vorige eeuw ontstaat als gevolg van baggerwerken het Zwanewater. Afbeeldingen van open water:
Diepe Bloem · Grote Bloem · Grote Kolk van Hoogerbrugge · Huissense Strang · Kleine Kolk van Hoogerbrugge · Kloostergracht · Molenkolk · Nederrijn · Vlote Bloem · Wielen bij Klein Holthuizen · Zwanewater
Huissen heeft weinig bos. Het groen in Huissen bestaat met name uit de uiterwaarden, het park Holthuizen en aangelegde groenvoorzieningen en parken. Groen in Huissen:
Landgoed Brouwketel · Park Holthuizen · Huissensche Waarden · Zeegbos · Zilverkamp (groenvoorzieningen)

Angerensedijk[edit]

Grote Bloem
Gele Gat
Diepe Bloem
Vlote Bloem
Angerensedijk vanaf Slingerbos

 • Op de Angerensedijk ter hoogte van de →Grote Bloem staat een informatiebord over de Slag om Huissen, ook bekend als Slag om Huissen.

 • Na de zijstraat Eversstraat staat op de grens tussen Huissen en Angeren een grenspaal (gemeentelijk monument HSN001) die wordt beschreven als zichtbaar teken van de dorpspoldergrens. Dit deel van de dijk heet ook wel Rijndijk.

Arnhemsepoort[edit]

 • De Arnhemsepoort in het centrum maakte voorheen deel uit van de →Langestraat, maar is nu vanaf de →Walstraat een aparte straat. De straat is de entree tot het centrum van Huissen aan de oostzijde, van oudsher vanuit Arnhem. Naast de oude huisjes is dit een van de plaatsen voor een appartementencomplex is gebouwd.
De huisnummering sluit aan op de huisnummers in de Langestraat. Door het tunneltje is de →Korte Loostraat per fiets of te voet bereikbaar. De (Korte) Loostraat verbond vroeger de Langestraat met de Huissense dijk, de verbinding via Elden naar Arnhem.

 • De woningen aan de Arnhemsepoort 67-75 en Walstraat 47 (gemeentelijk monument HSN002 en HSN052) dateren uit 1901 en zijn in 1937 gerestaureerd en voorzien van trapgevels.

 • Huissen was een omwalde stad. Van de stadsmuren is echter vrijwel niets over. De restanten van de Arnhemse Poort, die rijksmonument 22710 vormen, zijn restanten van de fundamenten van de stadspoort die hier stond. Een schets van de poort te vinden op het informatiebord.


 • Aan het einde van de Arnhemsepoort bevindt zich als zijstraat de Weverstraat en de aansluiting op de →Stadsdam.

Baron van Spittaellaan[edit]

 • De Baron van Spittaellaan loopt vanaf de →Huismanstraat door de buurt Binnenveld. In de vijver aan het begin van de straat staat het kunstwerk Witte Wieven, gemaakt door Martien van Onna (2011) naar aanleiding van de Huissense versie van het volksverhaal over de Witte Wieven.

 • Het Huis Binnenveld aan de Baron van Spittaellaan 1a-1f (rijksmonument 22715), ook wel bekend als het Spookhuis, is een zestiende eeuws pand met verdieping en een achttiende eeuwse aanbouw. Het huis is gerestaureerd en is sinds 2019 in gebruik als appartementen.

 • Het pand aan de Baron van Spittaellaan 3 is de rond 2007 gerestaureerde voormalige schuur van het Huis Binnenveld (gemeentelijk monument HSN014) en is in gebruik genomen als woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. Op de achtergevel bevindt zich een gevelsteen met de tekst Huisje Boompje Beestje.

Beatrixstraat[edit]

 • De Beatrixstraat op de grens van de buurten Brouwersland en Altena is een boomrijke zijstraat van de →Julianastraat naar de Bernardstraat in de buurt van het centrum met bungalows tegenover een sloot met bruggetjes naar zijstraatjes.

Bergerdensestraat[edit]

 • De Bergerdensestaat loopt vanaf de Nieuwediep op de grens van Huissen en Bemmel van de naar Elst. De linkerkant van de straat valt onder Bemmel maar sluit aan op de bebouwing van Huissen-Zand.

 • Ook de boerderij aan de Bergerdensestraat 15 uit ca. 1850 valt onder Bemmel.

 • Verderop ligt rechts de laatste afslag in Huissen, de →Clivia. Links bevinden zich bedrijven die ook deel uit maken van NextGarden. Na de gemeentegrens loopt de straat door als Rijkerswoerdsestraat langs de rand van Arnhem-Zuid.

Bloemstraat [edit]

 • De tuinderijen rond de Bloemstraat ten zuidoosten van het centrum vanaf de →Struifstraat hebben plaatsgemaakt voor een nieuwbouwwijk, bekend als Bloemstraat. De straten in de wijk zijn veelal genoemd naar druivensoorten.
 • Verderop rechts staat op de hoek met het Tonkpad het oorlogsmonument bekend als Exodusmonument. Dit is in 2011 geplaatst ter herdenking aan de evacuatie in 1944.

 • De gerestaureerde tuinderswoning aan de linkerzijde aan de Bloemstraat 97 is afkomstig uit 1730.

 • Iets verderop sluit de Bloemstraat aan op de →Stadswal.

Boskoops Glorie [edit]

 • De Boskoops Glorie sluit aan op de Black Alicante.

Bredestraat[edit]

 • De Bredestraat is een oude straat die het stadje vanaf de →Loostraat verbond met de buurtschap Hoeve. Bij het begin van de Bredestraat zijn in de jaren zestig van de vorige eeuw aan de linkerkant de buurt Brouwersland rond de →Julianastraat en aan de rechterkant de buurt Rietkamp rond het →Kampstuk de ontstaan.
 • Verderop na de rotonde met de buurt Hofmeesterij heeft de straat lang een agrarisch karakter gehouden. De tuinderswoning aan de Bredestraat 84 uit 1961 is daar een voorbeeld van.

Burchtgracht[edit]

 • Vanaf de →Vierakkerstraat loopt in het centrum de Burchtgracht. De Burchtgracht is genoemd naar de burchtgracht die hier ten tijde van het Slot lag. Nu bevindt zich in dit straatje de kloostermuur rond het Dominicanenklooster, geplaatst in de negentiende eeuw.

 • Achter de muur ligt de kloostertuin van het Dominicanenklooster met kloostertuin.

Dominicanenklooster.

Clivia[edit]

 • De Clivia, een zijstraat van de →Bergerdensestraat, is een straat in (de Huissense kant) van het tuinbouwgebied Bergerden. Aan de straat bevinden zich de moderne warenhuizen van VG Berry in Huissen.

Conventstraat[edit]

 • Aan het einde van de Conventstraat op de hoek met de →Doelenstraat ligt het Gedenkpark Huissen Stad.

Gedenkpark Huissen Stad

Corso[edit]

 • Achter het wooncomplex aan de Corso, een zijstraat van de →Frankentaler in de wijk rond de in de buurt Bloemstraat, bevindt zich een kazemat, een van de bunkers in Huissen gebouwd in 1939-1940 van het type S3, met de bijnaam Stekelvarken. Deze kazemat met de overige kazematten in Huissen vormen gemeentelijk monument HS019.

 • Aangrenzend bevindt zich het →Slingerbos met o.a. de Vlote Bloem.

Damstraat[edit]

 • Op de hoek van de Damstraat met de →Langestraat tegenover de →Walstraat in het centrum is een stadspomp, geplaatst als herinnering aan de vele pompen die Huissen vroeger had. Huissen was een omwalde stad. Van de stadsmuren is vrijwel niets over. Tot in de jaren '70 van de vorige eeuw stonden restanten van de stadsmuur aan de Damstraat.

Stadspomp

Doelenstraat[edit]

 • Aan de Doelenstraat, straat van de →Vierakkerstraat naar het →Mariaplein, bevindt zich op de hoek met de →Conventstraat de achterzijde van de voormalige Aloysiusschool en daartegenover het Gedenkpark Huissen Stad.

Voormalige Aloysiusschool
Gedenkpark Huissen Stad

Driegaardsestraat[edit]

 • Bij het →Klaphek in Huissen-Zand begint de Driegaardsestraat. Aan de linkerzijde is de voormalige tuinderswoning of boerderij aan de Driegaardsestraat 21 gerestaureerd en als woonhuis in gebruik.

Duisterestraat[edit]

 • De Duisterestraat loopt van de →Stadswal naar de →Van Voorststraat. Op de hoek staat de open Mariakapel met daarin het kunstwerk Moeder Gods.

Mariakapel

Floralaan[edit]

 • De Floralaan, zijstraat van de →Karstraat, geeft toegang tot het Agropark.

Frankentaler[edit]

 • De Frankentaler in de buurt Bloemstraat begint bij de rotonde met de →Stadswal. Op de rotonde is het kunstwerk On the Move geplaatst.

On the Move

 • De Frankentaler passeert de →Boskoops Glorie. Op de hoek bevindt zich het Tuinbouwmuseum Mea Vota.

Tuinbouwmuseum Mea Vota

Gasthuisstraat[edit]

Gedenkpark Huissen Stad [edit]

 • De oude begraafplaats van Huissen-Stad aan de →Doelenstraat in het centrum is op initiatief van een burgercomité ondanks plannen van het gemeentebestuur bewaard gebleven en is nu in gebruik als het Gedenkpark Huissen-Stad. Bij de ingang staat luisterkei nr. 42 van de Liberation Route. In het gedenkpark bevinden zich verscheidene herdenkingsmonumenten.

 • Naast het massagraf staat het priestergraf (deel gemeentelijk monument HSN006) in het gedenkpark Huissen-Stad, geplaatst uiterlijk in 1927, en voorzien van een groot Christusbeeld.

 • Naast het priestergraf staat sinds 2010 het oorlogsmonument Wij gedenken de vlucht van een onvermelde maker. Dit is geplaatst in het Gedenkpark Huissen Stad op initiatief van het Exoduscomité ter herdenking van drie mannen die evacués hielpen met de overtocht over de Rijn tijdens de evacuatie van Huissen in 1944.

 • Het gedenkteken Vlinderhof van een onvermelde maker is in 2010 geplaatst in het Gedenkpark Huissen-Stad ter herdenking van de ongedoopt overleden kinderen.

 • In 2018 is in het Gedenkpark Huissen-Stad bij de Vlinderhof het herdenkingskapelletje Knekelhuisje gerealiseerd.

Geldersehoek[edit]

Van Gelrestraat[edit]

 • De Van Gelrestraat, genoemd naar de hertog van Gelre, loopt door het Brouwersland vanaf de →Van Voorststraat. Op de hoek bevindt zich IKC Abacus.

IKC Abacus

 • De Van Gelrestraat kruist het Van Kleefplein. Op het appartementengebouw aan de Van Gelrestraat 78 e.v., het Hof van de Gildebroeders is een gevelsteen bevestigd.

 • Even verderop op het appartementengebouw aan de Van Gelrestraat 132 e.v., het Hof van Bourgondië Is ook een gevelsteen aangebracht. Deze herinnert aan de geschillen om Huissen tussen Gelre en Kleef.

Gochsestraat[edit]

 • Bij het →Klaphek liep de route van Huissen-Stad naar het zuid-westen vanaf de Laak (nu →Huismanstraat) door via de Gochsestraat in Huissen-Zand. Op de hoek van de Gochsestraat en het Klaphek stond tot in de Tweede Wereldoorlog het Gochse Koffiehuis.

 • Aan de linkerzijde bevindt zich een voormalige negentiende eeuwse krukboerderij aan de Gochsestraat 7 (rijksmonument 514917) met waarschijnlijk een oudere kern en met bijbehorende tabakschuur (rijksmonument 514918) en waterput (rijksmonument 514919). Deze zijn gerestaureerd en in gebruik als woonhuis.

Helmichstraat[edit]

 • De Helmichstraat, voorheen Steenstraat, in het centrum is het verlengde van de →Vierakkerstraat vanaf de hoek met de →Kloosterlaan richting het zuiden. Op de tekening van Jan de Beijer, vermoedelijk 1743, is Huissen met de Vierakkersepoort afgebeeld vanaf destijds de Steenstraat.

 • Op de plaats waar vroeger de buitenpoort van de stadspoort stond bevindt zich nu zalencentrum De Buitenpoort aan de Helmichstraat 1. Dit gebouw uit 1950 verving een eerder etablissement De Buitenpoort dat in de Tweede Wereldoorlog is verwoest.

 • Tegenover De Buitenpoort stond tot de Tweede Wereldoorlog het pand van de Volksbond. Het beeld van Sint Jozef op het gebouw van de Volksbond is nu aangebracht op de zijgevel van Helmichstraat 2.

 • Tegenover De Buitenpoort staat het bronzen beeld De Krössel of Foekepotkrössel, gemaakt door Kees Berendsen (1966). Dit beeld is aangeboden bij het elfjarig bestaan van de Kraonige Zwaone. Het jongetje speelt de foekepot.

 • Het pand van Café en hotel De Gouden Engel aan de Helmichstraat 13 dateert van na de Tweede Wereldoorlog en is gebouwd ter vervanging van een eerder etablissement De Gouden Engel dat in de Tweede Wereldoorlog is verwoest.

 • Het zorgcentrum Sancta Maria aan de Helmichstraat 22-26 is in 2018 gebouwd ter vervanging van een eerder gebouw uit de jaren '70 van de twintigste eeuw. Waar nu Sancta Maria staat, stond tot in de jaren '70 van de twintigste eeuw Huize Altena. Dit huis deed dienst als burgemeesterswoning en vanaf de jaren '30 dienst als gemeentehuis.


 • Het woonhuis aan de Helmichstraat 31 dateert uit 1940.

 • De Horeca-gelegenheid Beide Zussen (Helmichstraat 37) is gevestigd in het voormalig gebouw van het Wit-Gele Kruis uit 1970.

 • De Helmichstraat eindigt bij de rotonde met de →Stadswal. Op de rotonde staat het kunstwerk Groei in Kleur. Aan de overzijde van de rotonde begint de →Huismanstraat.

Groei in Kleur

Hoeve[edit]

 • De Hoeve is een straat en buurtschap, in het verleden in het buitengebied van Huissen, nu binnen de bebouwde kom ten noord-westen van Huissen-Zand. De straat is het verlengde van de →Bredestraat vanaf de →Driegaardsestraat. De Hoeve is een boomrijke straat, hier te zien vanaf Bergerden.

 • Aan de rechterzijde vanaf de Bredestraat lag Boerderij De Hoeve aan de Hoeve 18), een voormalige monumentale boerderij. De boerderij is gesloopt en in 1984 vervangen door nieuwbouw.

 • Links, na de begraafplaats, maakt het straatje Kerkpad deel uit van de buurtschap Hoeve. Veel tuinderswoningen zijn vervangen. De tuinderswoning aan het Kerkpad 1 uit 1920 is In stand gebleven.

 • Op twee plekken rechts bevindt zich een afslag naar de Hoge Woerd. De Hoge Woerd maakt deel uit van de buurtschap Hoeve. Het woonhuis met paardenstal aan de Hoge Woerd 4 is een gerestaureerde voormalige tuinderswoning, die is afgebeeld op een van de door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschikbaar gestelde foto's uit 1971 van tuinderswoningen en boerderijen.

 • Links na het Kerkpad bevindt zich Herberg De Hoeve met restaurant De Opkamer, gehuisvest in een boerderij aan de Hoeve 31 uit 1872.

Holthuizen[edit]

 • Het Park Holthuizen is een voor publiek toegankelijk natuurgebied tussen de wijk →Zilverkamp en de →Huissensedijk en omvat het gebied van de voormalige boerderij Groot Holthuizen, ook wel bekend als de boerderij van Hoogerbrugge.

 • In het westen van het Park Holthuizen bevindt zich de Kleine Kolk van Hoogerbrugge. Deze kolk is ontstaan door een dijkdoorbraak in 1433 als gevolg van opgehoopte ijsschotsen na een strenge winter, waardoor de afvoer van het water werd belemmerd. De overstroming ging tot in Holland.

Bij de Kleine Kolk van Hoogerbrugge staat een informatiebord Wielen in het Rivierengebied, in verband met een fietsroute langs Wielen.

 • In het oosten van het Park Holthuizen liggen aan beide zijden van het fietspad van de Huissensedijk naar de Zilverkamp restanten van de Wielen bij Klein Holthuizen. De wielresten bij de voormalige boerderij Klein Holthuizen zijn hier ontstaan door het overlopen van de dijk in 1560. Ten westen van het fietspad ligt omringd door bomen het grotere deel van deze wielresten.

Het meest oostelijk ligt een wielrest in het grasland.

Huismanstraat[edit]

 • De Huismanstraat, voorheen De Laak, was vroeger het verlengde van de →Steenstraat (Helmichstraat) in de richting van het zuidwesten. De straat begint nu bij de rotonde met de →Stadswal. Op de rotonde staat het kunstwerk Groei in Kleur.

Groei in Kleur

 • De Huismanstraatis vanaf de rotonde een boomrijke straat tussen de buurten Binnenveld en De Laak met een aantal oude panden. Zie voor het kunstwerk Groei in Kleur op de rotonde bij het begin van de straat de →Stadswal.

 • Het woonhuis links aan de Huismanstraat 9 is een voormalige tuinderswoning gebouwd in 1929.

 • De tweede straat links is de →Koelhuisstraat, waar vroeger de veiling was gevestigd.

 • De vierde zijstraat aan de linkerzijde is de →Baron van Spittaellaan. In de vijver op de hoek drijft het kunstwerk De Witte Wieven.

De Witte Wieven

Huissensche Waarden[edit]

 • De uiterwaarden bij Huissen staan bekend als de Huissensche Waarden. Bij het noorden van de Huissensche Waarden splitst de Nederrijn zich in de Nederrijn en de IJssel. De IJsselkop behoorde vroeger tot Huissen, zoals nu de westoever nog steeds tot Huissen behoort.

 • Ter hoogte van het centrum van Huissen loopt vanaf de →Stadsdam de weg Looveer door de Huissensche Waarden naar het buurtschap en industriegebied →Looveer. Bij het begin van deze weg en langs de Stadsdam stroomt de Huissense Strang, een kleine strang of nevengeul van de oude Rijnstroom.

 • De Badweg loopt vanaf de weg Looveer langs het Zwanewater. Dit water is ontstaan door afgravingen in het kader van zandwinning in de jaren zestig van de twintigste eeuw.

 • Aan het begin van de Badweg bestaat sinds 2019 Beachclub Buiten / (2021) StrandAnders (Badweg 2). Bij de beachclub bevindt zich het Zwanenbad, een deel van het Zwanewater, ingericht als zwembad met strand en ligweide.

 • De Badweg biedt ter hoogte van de surfclub dit gezicht op Huissen achter de →Stadsdam.

 • Jaarlijks vindt op het terrein van de surfclub aan het Zwanewater het muziekfestival Under The Milkyway plaats.

 • Aan het einde van de Badweg eindigt het Zwanenwater in een bosgebiedje.

 • Ten zuiden van de weg Looveer stond tegenover het →Dominicanenklooster|Dominicanenklooster stond een oude koren- of kruitmolen. Op de plaats van de uit de vijftiende eeuw daterende en in 1929 gesloopte molen staat het kunstwerk De Verzonken Molen van Martien van Onna (2005).

 • Bij de verdwenen molen bevindt zich de Molenkolk, een van de kolken in de Huissensche Waarden.

 • De Grote Bloem ten oosten van de Angerensedijk in de Huissensche Waarden maakte vroeger deel uit van een complex van kolken en strangen, bekend als de Bloem. Na een dijkdoorbraak in 1769 is door de aanleg van een dijk door het gebied de Bloem gesplitst en ontstond buitendijks de Grote Bloem.

 • Iets ten zuiden van de Grote Bloem ligt het Gele Gat, zichtbaar vanaf de Angerensedijk. Het Gele Gat is ouder dan de Grote Bloem en vormde deel van een geul ontstaan door doorbraken van de nog niet beteugelde Nederrijn rond de elfde eeuw.

 • Tegenover Angeren in de Huissensche Waarden ligt nog net in Huissen het landgoed Brouwketel, vernoemd naar het gerestaureerde huis in het landgoed. Het huis was een grenscafé tussen Gelre en Kleef en is genoemd naar zijn toenmalige rol als brouwerij van bier.

Huissensedijk[edit]

 • De Huissensedijk ligt tussen het →Park Holthuizen en Arnhem-Zuid en begint bij het Nielant. Net buiten Huissen sluit de →Loostraat aan op de Huissensedijk.

Park Holthuizen

Ingenieur Molsweg[edit]

 • De Ingenieur Molsweg is aangelegd in de jaren '70 van de vorige eeuw en verving als doorgaande route de dijk. De weg begint in Huissen bij de rotonde met de →Stadswal, de →Stadsdam en de Winterdijk.
 • Langs de Ingenieur Molsweg vormt de dijk voor de rotonde, achter de woningen aan het Zuideinde een fietspad. De gerestaureerde grenspaal (gemeentelijk monument HSN056) markeert de grens tussen de toenmalige dijkvakken Huissen en Holthuizen. De paal stond oorspronkelijk bij een inmiddels gesloopte tuinderswoning aan de Noordeinde 8, die de naam De Steenen Paal droeg.

 • Vanaf de rotonde is het Nielant de ontsluiting van de →Zilverkamp.
 • Op de huidige grens tussen Huissen en Arnhem staat een granieten grenspaal geplaatst in 1986 en bevat de wapens van de gemeente Arnhem en de toenmalige gemeente Huissen. De weg loopt vervolgens door in Arnhem.

De Jongstraat[edit]

 • De De Jongstraat, genoemd naar Kardinaal de Jong, is een zijstraat van de →Julianastraat. Op het pand op de hoek links is een kunstwerk van Kees Berendsen bevestigd.

Kunstwerk Kees Berendsen op voormalige LIS

 • De straat eindigt bij de Muntstraat.

Julianastraat[edit]

 • De Julianastraat, genoemd naar Koningin Juliana, is een zijstraat van de →Stadswal en ontsluit de wijken Altena, Brouwersland en De Laak. De eerste straat rechts is de →Beatrixstraat.
 • De voormalige LTS aan de Julianastraat 17, gebouwd in 1968, is tegenwoordig de Huissense vestiging van het Over Betuwe College. Aan de zijkant van het gebouw op de hoek met de →De Jongstraat bevindt zich een reliëf van Kees Berendsen Uit 1961. Dit is in 2011 vanuit Arnhem naar de zijkant van het OBC Huissen verplaatst. De kunstenaar was leerkracht aan deze LTS.

 • Het Rosendael aan de Julianastraat is een grasveld met sportvoorzieningen. Op de achtergrond zijn zichtbaar flats en andere woningen aan de Laurentiusstraat.

 • In het verlengde van de Laurentiusstraat is rechts de afslag →Van Gelrestraat.
 • Op de hoek met de Van Kleefstraat bevindt zich aan de Julianastraat 50b café Brouwershof.

 • In een ander deel van het pand, genummerd Julianastraat 50, met de ingang aan de Van Kleefstraat, bevindt zich Chinees-Indisch restaurant Wan Sing.

Kampstuk[edit]

 • Op het Kampstuk, een zijstraat van de →Bredestraat in de wijk Rietkamp, staat in het plantsoen het bronzen beeld De Hofnar van een onvermeld maker is aangeboden ter gelegenheid van het 44-jarig bestaan van de Hofbrouwers.

Karstraat[edit]

 • De Karstraat maakt deel uit van de doorgaande route naar het zuid-westen en is tegenwoordig het verlengde van de →Stadswal vanaf de kruising met de →Gochsestraat en de Polseweg. Direct op de hoek staat rechts aan de Karstraat 2 Zalencentrum De Valom.

 • De Karstraat loopt door Huissen-Zand. Voor de afslag met de Nieuwe Diep en de eerste haakse bocht bevindt zich links aan de Karstraat 57 Gasterij De Gulle Goedzak.

 • Na de tweede haakse bocht staan tegenover Karstraat 58 staan aan de linkerzijde vervallen kassen, zoals die in het verleden in dit gebied veel stonden..

 • Bij de afslag Kamervoort ligt aan de linkerzijde áan de Karstraat 91 pannenkoekenrestaurant Boerderij De Lande.

 • Vanaf de afslag met de Kamervoort gaat de Karstraat door het bedrijventerrein Pannenhuis. Het bedrijventerruin ligt deels op Huissens en deels op Bemmels gebied. Op de rotonde met de →Floralaan staat het rotondekunstwerk Silhout in kassen van Hedda Willem Buijs (1990). Het kunstwerk symboliseert de tuinbouw in Huissen. Het groene element in het midden eindigt in een knop en beeldt de groei in de kassen uit. De Floralaan geeft toegang tot het tuinbouwgebied Bergerden, deel van het ontwikkelgebied NEXTgarden.

 • De Karstraat wordt na het bruggetje over de Linge in het gebied van Bemmel voortgezet als Karstraat tot aan de afslag met de A15 richting Nijmegen en Rotterdam.

Klaphek[edit]

 • Na de Populierenstraat wordt de straat voortgezet als de →Van Wijkstraat.

Klokkenpad[edit]

 • Het Klokkenpad ligt op een oude kweldam langs de →Diepe Bloem. Het pad ligt tussen de buurten Het Kempke en Bloemstraat.
 • Aan het het Klokkenpad waren een aantal tuinderijen gevestigd. De voormalige tuinderswoning aan het Klokkenpad 8 uit 1946 is gerestaureerd.

 • De watertoren (gemeentelijk monument HSN024) tegenover Klokkenpad 8 is in 1921 gebouwd als moderne watervoorziening voorzien van een elektromotor om het water op te pompen uit de Diepe Bloem in een periode waarin Huissen last had van grote droogte.

Kloosterlaan[edit]

 • De Kloosterlaan in het centrum loopt vanaf de dijk (→Stadsdam) naar de plek van de voormalige stadspoort langs de voormalige gracht, een restant van de oude burchtgracht van rond 1300. Op de hoek met de stadsdam lag de oude Kleefse burcht, het Slot te Huissen. De burcht, weergegeven op de prent uit de zeventiende eeuw, is in de achttiende eeuw gesloopt. Op dezelfde plek werd in 1816 een landhuis gebouwd.

 • Het Dominicanenklooster op de hoek van de Stadsdam en de Kloosterlaan (gemeentelijk monument HSN047) dateert uit 1858 als uitbreiding van het landhuis uit 1816 op de plaats van de oude burcht. Het klooster is ook afgebeeld op een negentiende eeuwse gravure van Johannes Walter. Op de zijgevels bevinden zich heiligenbeelden, waaronder links op de linkergevel Sint-Dominicus. Ook op de rechtergevel bevindt zich een heiligenbeeld.

 • Op het priestergraf uit de negentiende eeuw dat ligt tussen de kapel en het hoofdgebouw van het Dominicanenklooster staat een Calvarie, een kunstwerk over de kruisiging van Christus.

 • Naast de kapel is in 2019 als slaaplocatie De Herberg aangelegd.

 • Het scoutinggebouw de Dannenburcht aan de Kloosterlaan 1a is genoemd naar de voormalige Dannenburcht en is gehuisvest in een zeventiende eeuwse boerderijschuur.

 • De Kloosterlaan eindigt bij de aansluiting op de →Vierakkerstraat en de →Helmichstraat. Op de hoek staat een stadspomp en twee informatieborden.

Informatiebord Vierakkerse Poort
Informatiebord Spannende Geschiedenis
Stadspomp

Koelhuisstraat[edit]

 • De Koelhuisstraat in de buurt Binnenveld is aangelegd op de lokatie van de voormalige Veiling Huissen aan de Laak, de huidige →Huismanstraat. Deze veiling, gerealiseerd in 1926, krijgt in 1962 nieuwbouw. Na de fusie met andere veilingen verhuist de veiling in 1974 naar het industrieterrein op de grens met Bemmel. Van de veiling resteert alleen het koelhuis aan de Koelhuisstraat 3, dat tegenwoordig in gebruik is als {denk)sportcentrum. o.a. door de Damvereniging Huissen.

Kortekerkstraat[edit]

 • De Kortekerkstraat in het centrum is een zijstraat van de →Langestraat. Het begin van de Kortekerkstraat maakt deel uit van het Vicarieplein (zie→Langestraat). Het gerestaureerde woonhuis De Kluut aan de Kortekerkstraat 2 (rijksmonument 22711) komt uit de achttiende eeuw en heeft een rococovoordeur.

 • Het gebouw De Smederij aan de Kortekerkstraat 3 uit 2006 is ondanks veel weerstand gebouwd tussen de Kortekerkstraat en de Vicariestraat en is ingericht voor begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Korte Loostraat[edit]

 • De Korte Loostraat, voorheen deel van de Loostraat, was het verlengde van Langestraat richting Arnhem. Vanaf de →Arnhemsepoort kan de straat door een tunneltje worden bereikt. De straat begint op de hoek met de Wijngaarden. Aan de zuidkant van de Korte Loostraat ligt de buurt Johannahoeve.

 • Boerderij De Zilverkamp aan de Korte Loostraat 58, gelegen aan een zijpad, is een voormalige boerderij, gebouwd in 1868. De woning is gerestaureerd en een aantal jaren in gebruik geweest als restaurant. De wijk De Zilverkamp is naar dit gebouw genoemd.

Langekerkstraat[edit]

 • De Langekerkstraat in het centrum begint bij de →Vierakkerstraat. Op de hoek bevinden zich eetcafé Borrelzz, Langekerkstraat 1, en café de Kater aan de Langekerkstraat 3.

Borrelzz

 • De Langekerkstraat was van oudsher de straat met veel katholieke instellingen. Vanaf de Vierakkerstraat respectievelijk de kerk is de nu bestaande bebouwing zichtbaar.

 • Tegenover het voormalig Sint-Elisabethklooster is de voormalige bewaar- of kleuterschool aan de Langekerkstraat 17 in gebruik als gemeentelijke vergaderzaal.

 • De gedenksteen Hier rust zelfstandig Huissen van een onvermelde maker is in 2000 voor de Sint Antoniuskapel aangebracht ter gelegenheid van de opheffing van de gemeente Huissen.

 • Het bronzen beeld De Roddelgroep bij de Sint Antoniuskapel van een onvermelde kunstenaar dateert uit 1978. Het beeld stond oorspronkelijk aan de overzijde bij de voormalige raadzaal en heet officieel Ode aan de Democratie. In het dialect wordt het beeld ook wel de Pieletjeskiekers genoemd.

 • Het na de oorlog in 1950 gebouwde schoolgebouw van de Aloysiusschool aan de Langekerkstraat 19 is niet meer in gebruik als schoolgebouw en staat op de nominatie om gesloopt te worden. De achterzijde bevindt zich aan de →Doelenstraat.

 • Aan de zijkant van het gebouw aan de →Conventstraat bevindt zich een gedenksteen over Johannes van Neercassel

Gedenksteen Johannes van Neercassel

 • De voormalige pastorie aan de Langekerkstraat 8 uit 1952 is in gebruik als woonhuis.

 • Na de kerk begint rechts de →Vicariestraat met in het plantsoen bij de kerk het Gildenmonument en monument De Klok en daartegenover De Oude Vicarie.

Gildenmonument
Monument De Klok
De Oude Vicarie

 • Tegenover de Vicariestraat begint het →Mariaplein. De afslag rechts na de Vicariestraat is de →Walstraat.
 • De Langekerkstraat eindigt bij de rotonde met de →Stadswal met daarop het kunstwerk Het Vaandel.

Het Vaandel

Langestraat[edit]

 • De Langestraat in het centrum is een van de twee winkelstraten en loopt sinds 1313 vanaf de →Markt naar de (voormalige) Arnhemse Poort. Aan de zuidzijde van de straat hebben een aantal panden het oorlogsgeweld doorstaan.

 • Op allerlei gevels in het stadscentrum zijn spreuken in het Huissens dialect aangebracht op initiatief van de Vrienden van Huissen. Dit is een voorbeeld op de Langestraat 3.

 • In het stadscentrum zijn stoeptegels aangebracht voor iedere winnaar van de Cultuurprijs van Huissen, uitgereikt door De Bevelanders. Dit is een voorbeeld te vinden bij de Obelisk in de Langestraat.

 • Het woonhuis De Gelderse Gevel aan de Langestraat 17 (rijksmonument 22712) komt uit de zestiende eeuw en is gebouwd in renaissancestijl. Het pand is in 1944 verwoest en in 1954 gerestaureerd met de gevel in originele stijl. Boven de ingang van de inrijpoort bevindt zich een gevelsteen met paard.

 • Het pand met woonhuizen en winkels aan de Langestraat 19-21 dateert in de kern uit de middeleeuwen, maar is in 1687 voorzien van een nieuwe voorgevel. Het pand was de ambtswoning van de Pruisische ambtsraad. Later is het gesplitst in twee delen, zoals nu nog steeds.

 • De Langestraat vanaf het Vicarieplein richting Markt is de een van de drukste winkelgebieden in Huissen.

 • Het Vicarieplein is de benaming in de volksmond van dit pleintje aan de Langestraat, hoek Kortekerkstraat en hoek Vicariestraat. In deze voormalige bakkerij aan de linkerzijde aan de Langestraat 25 is nu restaurant Nisa gevestigd.

 • Het Vicarieplein heeft terrassen van restaurant Nisa, café Big Fish, voorheen de Toelast, en ijssalon La Differenza. Op de foto gemaakt tijdens de coronamaatregelen in 2020 is Big Fish te zien. De terrassen zijn afgesloten.

 • Aan het Vicarieplein op de hoek van Langestraat 38 met een doorgang naar de →Rijnstraat bevindt zich IJssalon La Differenza.

 • Het herenhuis aan de Langestraat 52 (rijksmonument 22714) met zijtrapgevels komt uit de zeventiende eeuw en heeft een voorgevel met een negentiende eeuwse aanzien. Sinds de jaren '80 van de twintigste eeuw bestaat het pand uit appartementen.

 • De voormalige sigarenfabriek La Confiance, thans rouwcentrum aan de Langestraat 52b, gebouwd rond 1832, bevindt zich achter het pand Langestraat 52 en heeft de achterzijde aan de Weverstraat. Op de achterzijde bevindt zich een gevelsteen.

 • Het woonhuis met winkel (Langestraat 29, gemeentelijk monument HSN036) dateert uit het begin van de twintigste eeuw.

 • Het woonhuis aan de Langestraat 35, rijksmonument 22713) dateert waarschijnlijk uit de middeleeuwen, maar heeft een gevel uit de achttiende eeuw.

 • Het Pand Hanlo aan de Langestraat 37 en 37a (gemeentelijk monument HSN037 en HSN038) dateert uit de vijftiende eeuw en heeft een gevel uit 1750. Het pand vervulde van 1795 tot 1863 de rol van stadhuis. Na de restauratie in de jaren '80 van de twintigste eeuw is het pand gesplitst in een winkel met woonhuis en een woonhuis.

 • Met deze herdenkingsbank bij Langestraat 37a wordt stilgestaan bij de voormalige rosmolen die op deze plaats vanaf 1535 stond.

 • Het woonhuis aan de Langestraat 80 (gemeentelijk monument HSN043) dateert uit de zestiende eeuw en heeft een gevel uit de eerste helft van de negentiende eeuw.

 • Het herenhuis aan de Langestraat 53 (gemeentelijk monument HSN040) met erker is verbouwd in 1910 in de huidige stijl. Boven de voordeur is een bovenlicht aangebracht van Kees Berendsen waarop een esculaap en een vijzel zijn afgebeeld.

 • Het woonhuis met praktijkruimte aan de Langestraat 55-57 (gemeentelijk monument HSN041) dateert uit de achttiende eeuw

 • De zijgevel van Langestraat 61 is voorzien van een aantal daar geplaatste oude stoepstenen met wapens en huismerken (gemeentelijk monument HSN042).

 • De supermarkt van Albert Heijn aan de Langestraat 82 is in 2019 gebouwd.

 • Op de hoek met de Damstraat tegenover de →Walstraat in het centrum is een stadspomp, geplaatst als herinnering aan de vele pompen die Huissen vroeger had.

 • In dit pand uit 1930 bevindt zich rechts na de afslag →Damstraat aan de Langestraat 100 bruin café Het Huessenaartje, voorheen bekend als De Arnhemse Poort.

Loostraat[edit]

 • De Loostraat, waarvan het eerste deel als →Korte Loostraat een aparte straat is, was de weg van Huissen naar Arnhem via Elden. In het gebied stonden tuinderijen en boerderijen. Nu is de Loostraat de voortzetting van de →Van Voorststraat vanaf de →Bredestraat en scheidt de straat de →Zilverkamp van het Brouwersland, de Rietkamp en →Loovelden. De eerste afslag links is de afslag →Keizersallee Loovelden in. Verderop rechts leidt de →Wagenweg naar de centrale voorzieningen in de Zilverkamp. De voormalige tuinderswoning aan de Loostraat 96 uit 1955, is gerestaureerd en staat op de hoek van de Loostraat en de Nielant, de hoofdweg door de Zilverkamp.


Looveer[edit]

 • Bij het veer ligt een tot restaurant verbouwde boot, ByWillem.

 • Het Looveer is in de oorlog door een bombardement getroffen. De slachtoffers van dit bombardement worden herdacht door de Gedenkplaat voor het bombardement van het Looveer.

 • Aan de andere kant van de Nederrijn ligt de Looveerweg in Loo. De weg →Middelwaard aan de overkant behoort tot Huissen.

Loovelden[edit]

 • Loovelden ten zuidwesten van de →Loostraat is een grote uitbreidingswijk waarvan de aanleg is begonnen kort na 2000. Midden in die wijk ligt een groenzone. In die groenzone staat een picknicktafel met daarop een informatiebord over de archeologische vondsten bij de aanleg van de wijk ten noorden van de groenzone, waaronder Romeinse graven. De straatnamen in dat deel van de wijk verwijzen allen naar de Romeinse tijd.

 • Centraal in het Romeinse deel van de wijk is de Plaza gelegen tussen de →Keizersallee en de →Loostraat. Een van de zijstraten is de →Limes. Aan de Plaza 3 bevindt zich het Medisch Centrum Loovelden.

 • Aan Plaza 123 bevindt zich het IKC Binnenstebuiten, een van de basisscholen in Huissen.

 • In de bestrating van de straat Limes die loopt van de →Plaza naar de →Keizersallee is de vorm van een daar gevonden Romeins graf aangebracht. Bij het graf staat een informatiezuil.

 • In het speeltuintje aan de Patera, een straat tussen de →Limes en de →Keizersallee, staat een speeltuig die een Romeinse wachttoren moet uitdrukken.

 • Ten westen van →Plaza is een hofje, het Legionairshof, aangelegd.

 • De doorgaande weg door Loovelden vanaf de →Loostraat langs de groenzone heet de Keizersallee. Om de archeologische vondsten te beschermen zijn na de afslag →Limes de woningen op een verhoging aangelegd. Aan het eind bij de →Batua is aan de rechterzijde de afslag →Plaza.

 • Tussen het einde van de →Keizersallee en het →Zeegbos is een eiland aangelegd, Batua, waarop woningen zijn gebouwd.

 • Ten westen van de Batua scheidt water Loovelden van het →Zeegbos.

Water tussen Batua en Zeegbos

 • Paralel aan de →Keizersallee loopt de Hertogkade met aan het einde een reeks vrijstaande villa's.

 • In het verlengde van de →Hertogkade bevinden zich de vier appartementengebouwen aan de Koningsboulevard ten noorden van de groenzone dateren uit 2006 en zijn de hoogste woongebouwen in Huissen. De straatnamen in dat deel van de wijk verwijzen naar de Huissense gilden.

 • Het zuid-westen van de wijk, ontsloten door de Koerierstraat is waterrijk. Een deel van de woningen aan de Koerierstraat, de Zwaardhof en de Schildhof grenzen met hun tuinen aan waterpartijen. Deze waterpartijen maken deel uit van het openbaar groen maar grenzen ook aan tuinen. Verderop aan de Koerierstraat komt de waterpartij uit bij het →Zeegbos.

Mariaplein[edit]

 • Het Mariaplein in het centrum is niet echt een plein, maar een straat tussen de →Langekerkstraat en de →Doelenstraat. De straat wordt wel gekenmerkt door een plantsoen. Op de achtergrond staan woningen gebouwd rond 1930.

Markt[edit]

 • De Markt in het centrum is van oudsher het centrale plein in het centrum van Huissen waar de twee winkelstraten, de Vierakkerstraat en de Langestraat op aansluiten. Vroeger stond hier het stadhuis van Huissen. Na de verhuizing van het stadhuis naar de Helmichstraat in 1933, is op de Markt de brandweerkazerne gebouwd. Na de oorlog is deze niet herbouwd. Op de Markt, waar elke vrijdag de weekmarkt plaatsvindt, bevinden zich nu horeca-gelegenheden en terrassen.

 • Het eerste restaurant vanaf de Vierakkerstraat is aan de Markt 1 Restaurant De Betuwe.

 • Rechts naast de Marktpassage ligt Ristorante da Claudio aan de Markt 4.

 • Richting de Langestraat ligt Eetcafé Nr. 5 aan de Markt 5.

 • Het bronzen beeld De Zwaon, gemaakt door Kees Berendsen (1977), met de zwaan als symbool van Huissen, is in 1977 op de Markt geplaatst ter gelegenheid van de De Kraonige Zwaone.

 • Het pand aan de Markt 9 is gebouwd in de jaren 30 van de twintigste eeuw op de plek waar in de zeventiende eeuw de herberg De Schwaene stond, als winkelpand voor De Toko. Het pand huisvest nu een kapsalon en een woonhuis. De gevelsteen boven de ingang van de kapsalon is geplaatst ter herinnering aan die herberg.

 • Het muziekpodium Odeon is in 2019 geplaatst tegenover De Zwaon op de Markt op initiatief van de Vrienden van Huissen.

 • Op de gevel van het pand aan de Markt 12 is een gedenksteen van een onvermelde maker (1985) geplaatst om dank te betuigen aan alle hulpverleners tijdens het oorlogsgeweld van najaar 1944.

 • De panden rechts van Markt 12 maken deel uit van de →Tempelierstraat. Het pand op de hoek is een gemeentelijk monument en heeft een gevelsteen ter herdenking van het oorlogsgeweld.

Hoekpand Tempelierstraat

Marktpassage[edit]

 • De bebouwing op de →Markt in het centrum is hier onderbroken om met de Marktpassage een doorgang te maken naar het →Raadhuisplein.

Middelwaard[edit]

 • Boerderij Middelwaard uit 1850 behoort tot Huissen, maar ligt aan de overzijde van de Nederrijn en is alleen via de Loodijk in Loo bereikbaar.

Nonnengas[edit]

 • De Nonnengas in het centrum is een straatje zonder adressen die het →Raadhuisplein verbindt met de →Vierakkerstraat. De straat is genoemd naar de ingang van het klooster Nazareth die zich daar bevond. Op de hoek met de Vierakkerstraat is een muurschildering Huissen in vroeger tijden aangebracht.

Huissen in vroeger tijden

Raadhuisplein[edit]


 • Het bronzen beeld Het Bloemenmeisje is gemaakt door Servaas Tonk (1989) en is geplaatst op de hoek naar de →Nonnengas in het kader van het thema Huissen Bloemenstad.

 • Links van het apprtementengebouw is de →Marktpassage, de doorsteek naar de →Markt.
 • Op een verhoging ligt de verbinding naar de →Langestraat. Op de hoek ligt de Protestantse Kerk Huissen

Protestantse Kerk Huissen

 • Verderop naar links vanaf de parkeerplaats is er een uitzicht op de Rooms-Katholieke kerk, waarna het plein weer uitkomt op de →Langekerkstraat.

Stadskerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming

Rijnstraat[edit]

 • De Rijnstraat in het centrum begint naast →Markt 9. Aan de linkerkant ligt voor de wegversmalling de voormalige stadsboerderij De Strang aan de Rijnstraat 7-9. Deze is gesplitst in twee woningen.

 • De straat loopt na de versmalling door tot de Weverstraat.

Slingerbos[edit]

 • Vanaf het →Klokkenpad tot aan de Eversstraat is het recreatieparkje Slingerbos aangelegd tegen de →Angerensedijk aan. Bij het Klokkenpad ligt de Diepe Bloem, een binnendijkse kolk ontstaan bij een dijkdoorbraak in de vijfiende of zestiende eeuw.

 • Aan de andere kant van het Slingerbos ligt de Vlote Bloem, een kolk onstaan als gevolg van een dijkdoorbraak.

 • Vanaf de Vlote Bloem loopt een pad langs de →Angerensedijk met een bosje aan de linkerkant.

 • Het pad loopt naar de Dierenweide Lingewaard net voor de Diepe Bloem. De voormalige kinderboerderij wordt hier gerenoveerd.

Stadsdam[edit]

 • De Stadsdam is de dijk bij de oude stad, waarlangs vroeger de Nederrijn stroomde. De Stadsdam begint bij de rotonde met de →Stadswal (Noord) en de →Ingenieur Molsweg. De dijk loopt tussen het centrum en de →Huissensche Waarden. De eerste afslag rechts is de →Arnhemsepoort met daartegenover de Melkweg langs de Strang.
 • Even verder op ligt rechts de afrit naar de →Markt en links de afrit naar het →Looveer.

Huissensche Waarden

 • Net voor de ingang van het klooster staat het Mariabeeld van een onvermelde maker (ca. 1920).

 • Aan de Stadsdam op de hoek met de →Kloosterlaan ligt het Dominicanenklooster Huissen. Daartegenover staat het kunstwerk De Verzonken Molen.

Dominicanenklooster
De Verzonken Molen

Stadswal[edit]

 • De Stadwal is aangelegd om het doorgaande verkeer uit het centrum weg te halen en vormt samen met de Ingenieur Molsweg en de Karstraat de doorgaande route door Huissen. De weg begint bij de rotonde met de →Ingenieur Molsweg, de →Stadsdam en de Winterdijk.
 • Het eerste stuk heeft tegenwoordig Stadswal Noord. Daar staat het appartementengebouw Rijnveste

 • Op de rotonde met de →Langekerkstraat en de →Van Voorststraat, staat het metalen kunstwerk Het Vaandel, ontworpen door Jan van Krieken en Piet Taal. Dit kunstwerk is in 2011 aangeboden door De Bevelander Muzikanten. Het symboliseert het Huissense culturele leven door de eeuwen heen in de vorm van een vendelhulde.

 • De eerste afslag rechts voor fietsers en voetgangers is de →Duisterestraat. Aan beide zijden van de Duisterestraat zijn in de jaren zestig van de vorige eeuw flats gebouwd.

 • Vanaf de Stadswal is vervolgens zicht op de appartementsgebouwen die rond 2000 zijn gebouwd. De achterzijden zijn gericht naar de Stadswal, de voorzijden naar de Dillenburg en de Mecklenburg. Verderop is de afslag rechts naar de →Julianastraat.

 • Na de rotonde bevindt zich aan de linkerzijde de achterkant van het appartementencomplex aan de Meester Linssenhof. de Stadswal is vervolgens zicht op de appartementsgebouwen die rond 2000 zijn gebouwd. De achterzijden zijn gericht naar de Stadswal, de voorzijden naar de Dillenburg en de Mecklenburg. Verderop is de afslag rechts naar de →Julianastraat.
 • Het woonhuis aan de Stadswal 59 (gemeentelijk monument HSN050) dateert uit 1913 toen de straat ook daar nog Struifstraat heette.

 • Op de rotonde met de →Frankentaler staat het rotondekunstwerk On the Move, gemaakt door Peter van de Waal in 2007. Dit houtsculptuur drukt uit dat mensen voortdurend in beweging zijn en staat ook in Sibiu in Roemenië.

 • De Stadswal eindigt na de afslag links naar de →Bloemstraat bij de kruising met de →Gochsestraat en de Polseweg. De straat wordt voortgezet als de →Karstraat.

Struifstraat[edit]

 • De Struifstraat begint bij de Touwslagersbaan. Rechts is de afslag naar de →Bloemstraat. De straat is een boomrijke straat. De Struifstraat eindigt nu bij de →Stadswal. Vroeger omvatte de straat ook het zuidelijk deel van de Stadswal.

Tempelierstraat[edit]

|

 • In het pand aan Tempelierstraat 8 op de hoek met de →Gasthuisstraat is gevestigd Café De Dijk

Vicariestraat[edit]

 • De Vicariestraat, vroeger Bloemerstraat, in het centrum is genoemd naar de vicarie. De straat begint bij →Langekerkstraat.

Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming

 • In het platsoen bij kerk staat het oorlogsmonument De Klok van onvermelde maker (2014). Dit kunstwerk herdenkt het oorlogsgeweld en de vele slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog en is aangeboden in het kader van Huissen 700 jaar stad.

 • In het plantsoen bij de kerk staat ook het gedenkteken aangeduid als Gildenmonument, van onvermelde maker (2011), ter herdenking van de overleden leden van de Huissense Gilden.

 • De gevelsteen Man en Vrouw van Kees Berendsen (1956) is herplaatst op de achterzijde van het nieuwe gebouw De Smederij.

 • Op de hoek met de →Langestraat bevindt zich het Vicarieplein met café Big Fish.

Café Big Fish

Vierakkerstraat[edit]

 • De Vierakkerstraat in het centrum is een oude straat die al vanaf de veertiende eeuw van destijds de stadspoort liep naar de Markt. Het is tegenwoordig een van de twee winkelstraten en is het verlengde van de →Helmichstraat. Waar vroeger de Vierakkerse Poort stond, staat nu op de hoek met de →Kloosterlaan het Informatiebord Vierakkerse Poort van de Historische Kring Huessen over deze stadspoort.

 • Naast het Informatiebord Vierakkerse Poort staat een informatiebord over de geschiedenis van Huissen vanuit het Gelderse initiatief Spannende Geschiedenis.

 • Op de hoek met de Kloosterlaan staat de stadspomp als een herinnering aan de aanleg van de waterleiding

 • Het woonhuis met winkel aan de Vierakkerstraat 15 dateert uit 1901 of einde negentiende eeuw.

 • In het pand aan de Vierakkerstraat 17 op de hoek met de →Langekerkstraat is eetcafé Borrelzz gevestigd, voorheen was daar De Zon gevestigd.

 • Het woonhuis aan de Vierakkerstraat 8 is gebouwd in 1930.

 • In het woonhuis tegenover de →Langekerkstraat aan de Vierakkerstraat 10, gebouwd in 1938, was in het verleden een drukkerij gevestigd.

 • Het pand aan de Vierakkerstraat 14-16 is gebouwd als slagerij met woonhuis in 1910.

 • Het Museumplein is de inofficiële benaming van dit pleintje.

 • Op het Museumplein aan de Vierakkerstraat 28 bevindt zich Café het Moment.

 • Daartegenover aan de Vierakkerstraat 30 bevindt zich Restaurant Bar Lekker.

 • Op de hoek met de →Nonnengas bevindt zich de muurschildering Huissen in vroeger tijden, met ansichten van oud-Huissen. Huissen in vroeger tijden is gemaakt door De Appelkelder op initiatief van de Vrienden van Huissen (2003).

 • De voormalige drukkerij aan de Vierakkerstraat 38 is in 1932 gebouwd in de Amsterdamse stijl. Tot voor kort was in het pand een restaurant gevestigd.

|

 • De straat eindigt op de →Markt.

Van Voorststraat[edit]

 • De Van Voorststraat begint bij de rotonde met de →Stadswal en de →Langekerkstraat met daarop het Kunstwerk Het Vaandel, en loopt tussen de buurten Johannahoeve en Brouwersland.
Het Vaandel.
 • Op de hoek met de →Duisterestraat staat de Mariakapel, een kapel gebouwd in 1954. In de kapel van buiten zichtbaar bevindt zich het kunstwerk Moeder Gods, gemaakt dat jaar door Kees Berendsen.

 • Op de hoek van de Van Voorstraat met de →Van Gelrestraat achter een instructiezwembad bevindt zich IKC Abacus, voorheen de Aloysiusschool, een van de basisscholen in Huissen.

Walstraat[edit]

 • De Walstraat in het centrum, die begint als zijstraat van de →Langekerkstraat, was oorspronkelijk gebouwd tegen de stadsmuur. In de jaren '70 van de vorige eeuw zijn de woningen vervangen door nieuwe woningen. In een platsoentje staat het bronzen beeld Lasje van Martien van Onna (2011) is geplaatst ter ere van Lasje van Onna, dirigent van de Bietenrooiers, en aangeboden door carnavalsprins Ignace van de Harmonie.

Gevels Arnhemsepoort.

Van Wijkstraat[edit]

De Van Wijkstraat is de centrale straat van Huissen-Zand. De straat is het verlengde van het →Klaphek. Het IKC Het Sterrenbos, voorheen de Jozefschool, is een van de basisscholen in Huissen. Het pand is gebouwd in 1975.

 • Het Gemeenschapshuis aan de Van Wijkstraat 31 is een oud schoolgebouw.

 • De herbouw van de Heilige Martelaren van Gorcum aan de Van Wijkstraat 33, ook bekend als de Zandse Kerk (gemeentelijk monument HSN056) is voltooid in 1953 op de plek van de in 1944 verwoeste kerk uit 1926. De kerk is in 2017 onttrokken aan de eredienst.

 • Even verderop komt de straat uit op de Zandsedwarsstraat.

Zeegbos[edit]

 • Het Zeegbos is een voor publiek toegankelijk aangelegd natuurgebied tussen de wijk →Loovelden en Arnhem-Zuid. Het vormt een groenzone tussen de bebouwde kommen van Huissen en Arnhem. Door het Zeegbos loopt vanaf de →Loostraat het Exoduspad. Vanaf het Zeegbos bestaat een uitzicht op de achterzijde van de Koerierstraat.

 • Meer in het noorden grenst het Zeegbos aan de vijver bij de →Batua.

 • Aan het Exoduspad staat een van de informatieborden over het oorlogsgeweld in dit gebied.

Zilverkamp[edit]

 • De Zilverkamp ten noorden van de →Korte Loostraat en de →Loostraat is de eerste wijk in Huissen die is aangelegd om nieuwe inwoners naar Huissen te halen. De aanleg is begonnen in de jaren '70 van de vorige eeuw. De wijk was bij de aanleg zeer vernieuwend. de Zilverkamo, met name het oostelijk deel, wordt gekenmerkt door de vele hofjes en vertakkingen van wegen. Het wordt daarom ook wel een bloemkoolwijk genoemd. De wijk wordt gekenmerkt door ruime parkachtige groenvoorzieningen met waterpartijen, alleen te voet en per fiets bereikbaar, zowel in het oostelijk deel vanaf de Korte Loostraat richting het Ot en Sienpad als ten westen van de Nielant. Aan de noordkant ligt het →Park Holthuizen.

 • Tussen de parkvoorzieningen in het oosten van de Zilverkamp en de Korte Loostraat ligt een kersenboomgaard. Deze boomgaard aan het Jan van Janbaospad hoorde vroeger bij boerderij De Zilverkamp. Toen de boomgaard uit 1948 dreigde te worden gesloopt is de zorg overgenomen door de Stichting tot Behoud van Bongerd de Zilverkamp. Om de boomgaard staat een meidoornhaag.
 • Veel woningen in de wijk hebben geen of kleine voortuinen. Het gaat daarbij vooral om laagbouw. Een bijzonder voorbeeld zijn de éénverdiepingwoningen aan de Binnendijk.

 • Hoogbouw is uitzondering en is vooral te vinden rond de Schaapsdam.

 • Centraal in de wijk Zilverkamp ligt het Winkelcentrum Zilverkamp aan de Brink en de Wagenweg. Het winkelcentrum ten behoeve van de wijk Zilverkamp is in 1975 gerealiseerd.

 • Aan de buitenzijde van het winkelcentrum aan de Brink 8 bevindt zich het Chinees-Indisch restaurant Great Wall.

 • Naast het winkelcentrum bevindt zich aan de Wagenweg 12E Sporthal De Brink met café De Kuul.

 • Aan het Ot en Sienpad vlakbij het winkelcentrum bevinden zich twee basisscholen. IKC Het Drieluik, gebouwd in 1979, aan het Ot en Sienpad 3 is een van de twee scholen.

 • Aan het Ot en Sienpad 7 ligt de basisschool IKC Het Holthuus.