Industrilandskapet

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Svenska: Industrilandskapet ligger i centrala Norrköping. Området består i första hand av Holmens bruks tidigare lokaler där det fanns ett pappersbruk fram till 1980-talet. Den sista pappersmaskinen stoppades 1985. Området kan sägas begränsas av Dalsgatan, St. Persgatan, Västgötebacken och avslutas i väster vid Motala ström på båda sidor, där Drags (i norr) och Gryts (i söder) industribyggnader finns. Även nordöst om Västgötebacken finns industribyggnader som ingår i Industrilandskapet, Motala ström är den förenade pulsåldern för de forna industribyggnaderna. I området har industrierna under 1990-talet ersatts av universitetsutbildning och i Industrilandskapet finns nu Linköpings universitet etablerat under namnet Campus Norrköping. Här finns också ett konsert- och kongresscenter, De Geer-hallen.