Jay-Z

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
English: Jay-Z (b. 1969) is an American rapper.