Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet

Une page de Wikimedia Commons, la médiathèque libre.
Aller à : navigation, rechercher
English: Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet was a German mathematician.
Deutsch: Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet war ein deutscher Mathematiker.