Kalwaria Zebrzydowska

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Polski: Kalwaria Zebrzydowska jest miastem na liście Dziedzictwa Światowego UNECSO w południowiej Polsce w województwie Małopolskim nad rzeką Cedron na podnóżu pasma Beskidu Makowskiego.
English: Kalwaria Zebrzydowska is a city on the UNESCO World Heritage List in southern Poland in the Voivodship Lesser Poland on the Cedron at the foot of the Beskid Makowski.
Deutsch: Kalwaria Zebrzydowska ist eine Stadt auf der Liste des UNESCO Weltkulturerbes im Süden Polens in der Wojewodschaft Kleinpolen an dem Fluss Cedron am Fuss des Beskid Makowski.

Symbols/Symbole, Maps/Mapy and History/Historia[edit]

Buildings/Budynki[edit]

Monastery/Klasztor[edit]

St. Mary Basilica/Bazylika św. Marii[edit]

Exterior[edit]
Interior[edit]

Cloisters/Krużganki[edit]

John Paul II Monument/Pomnik Jana Pawła II[edit]

Chapels/Kaplice[edit]

St. Mary of Pain/NMP Bolesna[edit]
Ecco Homo[edit]
Crucifixion/Ukrzyżowania[edit]
Unclothing/Obnażenia[edit]
Crying Women/Płaczących Niewiast[edit]
St. Raphael/Św. Rafała[edit]
St. Helena/Św. Heleny[edit]
Mother's Heart/Serce Matki[edit]
Third Falling/Trzeciego Upadku[edit]
St. Veronica/Św. Weroniki[edit]

Synagogue/Synagoga[edit]

Train station/Dworzec[edit]