ខ្មែរក្រហម

จาก Wikimedia Commons
(เปลี่ยนทางจาก Khmer Rouge)
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
English: The Khmer Rouge was the political group that leaded Democratic Kampuchea (1975 - 1979).
Español: Los Jemeres Rojos constituyeron el grupo que lideró la Kampuchea Democrática (1975 - 1979).
Italiano: I khmer rossi erano il gruppo che guidò la Kampuchea Democratica (1975 -1979).

Grafics[แก้ไข]

Audio[แก้ไข]

Killing Fields[แก้ไข]

Tuol Sleng Museum[แก้ไข]

See also[แก้ไข]