Kryžių kalnas

Từ Wikimedia Commons
(đổi hướng từ Kryžių Kalnas)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Kryžių kalnas (Hill of Crosses), Lithuania