Linghem

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Svenska: Linghem är en tätort i Linköpings kommun, Östergötland. Linghem har 2472 invånare (2000) och ligger 12 km öster om Linköping. Samhället saknar egen industri och pendling sker främst till Linköping, men även till viss del till Norrköping. Linghem var i början av 1800-talet en stor bondby, bestående av 11-12 gårdar med lika många bönder. Samhället har vuxit fram omkring Linghems gård (dess ladugård har imponerande mått), som omtalas i dokument första gången 1315, och Gällstad by i Törnevalla socken och under senare tid Himna by i Vårdsbergs socken.

Linghem[edit]

Linghems station[edit]

Linghems gård[edit]