Mũi Né

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Tiếng Việt: Mũi Né là tên một mũi biển, một trung tâm du lịch nổi tiếng ở Phan Thiết, thuộc tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
English: Mui Ne (Mũi Né) is a coastal resort town in the Binh Thuan Province of southeastern Vietnam.

Gallery[edit]

Mui Ne sand dunes[edit]

Mui Ne beaches[edit]

Mui Ne Fairy Stream[edit]