M18 Claymore

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Čeština: M18 Claymore - směrová protipěchotní mina, je součástí výbavy americké armády
Polski: M18 Claymore - amerykańska kierunkowa mina przeciwpiechotna.
中文: 闊刀地雷(M18A1 Claymore,又稱克萊莫人員殺傷地雷)是一種由美軍於1960年代越戰時期所研發製作的定向人員殺傷地雷(亦稱反步兵地雷)。