Martin Scorsese

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
English: Martin Scorsese (born 1942) is an American film director.