MediaWiki:Gadget-Cat-a-lot.js/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

//

/*global $:false, catALot:false, mw:false */
/*jshint */

//DO NOT CHANGE THE NEXT LINE 
if (mw.config.get('wgUserLanguage') === 'mk') {
	//DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	$.extend(catALot.i18n, {
		//Progress
		loading: 'Вчитувам...',
		editing: 'Уредување на страницата',
		of: 'од ',
		skippedAlready: '<h5>Следниве страници се прескокнати бидејќи веќе се во категоријата:</h5>',
		skippedNotFound: '<h5>Следниве страници се прескокнати бидејќи не можев да ја најдам старата категорија:</h5>',
		skippedServer: '<h5>Следниве страници не можев да ги изменам поради проблем при поврзување со опслужувачот:</h5>',
		allDone: 'Сите страници се обработени.',
		done: 'Готово!',
		addedCat: 'Додадена категорија',
		copiedCat: 'Прекопирано во категоријата',
		movedCat: 'Преместено во категоријата',
		removedCat: 'Отстрането од категоријата',
		returnToPage: 'Назад',
		catNotFound: 'Категоријата не е пронајдена.',


		//as in 17 files selected
		filesSelected: ' одбрани податотеки.',

		//Actions
		copy: 'Копирај',
		move: 'Премести',
		add: 'Додај',
		removeFromCat: 'Отстрани од категоријава',
		enterName: 'Внесете име на категорија',
		select: 'Одберете',
		all: 'сите',
		none: 'ниедна',
		noneSelected: 'Немате одбрано ниедна податотека!'
	});
}
//DO NOT CHANGE THE NEXT LINE 
if (mw.config.get('wgContentLanguage' === 'mk')) {
	//DO NOT CHANGE THE PREVIOUS LINE
	$.extend(catALot.i18n, {
		summaryAdd: 'Cat-a-lot: Додава [[Category:',
		summaryCopy: 'Cat-a-lot: Копира од [[Category:',
		to: 'во [[Category:',
		summaryMove: 'Cat-a-lot: Преместува од [[Category:',
		summaryRemove: 'Cat-a-lot: Отстранува од [[Category:'
	});
}
//