MediaWiki:Gadget-HotCat.js/sq

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

//

// Localizations of a few HotCat user interface texts.
if (typeof(HotCat) != 'undefined') {
	HotCat.messages.commit = 'Ruaj';
	HotCat.messages.ok = 'Në rregull';
	HotCat.messages.cancel = 'Anulo';
	HotCat.messages.multi_error = 'Nuk mund të merret teksti i faqes nga serveri. Prandaj, ndryshimet tuaja të kategorive ' + 'nuk mund të ruhen. Kërkojmë ndjesë për ketë problem.';
	HotCat.categories = 'Kategoritë';
	HotCat.engine_names.searchindex = 'Kërko indeksin';
	HotCat.engine_names.pagelist = 'Lista e faqeve';
	HotCat.engine_names.combined = 'Kërkim i kombinuar';
	HotCat.engine_names.subcat = 'Nënkategoritë';
	HotCat.engine_names.parentcat = 'Kategoritë prindërore';
	HotCat.tooltips.change = 'Modifiko';
	HotCat.tooltips.remove = 'Hiq';
	HotCat.tooltips.add = 'Shto një kategori të re';
	HotCat.tooltips.restore = 'Kthe ndryshimet';
	HotCat.tooltips.undo = 'Kthe ndryshimet';
	HotCat.tooltips.down = 'Hape për modifikim dhe shfaq nënkategoritë';
	HotCat.tooltips.up = 'Hape për modifikim dhe shfaq kategoritë prindërore';
	HotCat.multi_tooltip = 'Modifiko shumë kategori';
}
//