MediaWiki:Uploadtext/fafromflickr

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
این فرم تنها برای بارگذاری تصاویری است که در فلیکر پیدا شده‌اند و بوسیله شخص دیگری پدیدآمده‌اند. برای بارگذاری آثار از دیگر منابع، لطفاً فرم دیگری انتخاب کنید.

لطفاً به مجوز تصاویر در فلیکر دقت کنید. نشانه مجوز در فلیکر در زیر عنوان "Additional Information" قرار گرفته است، لطفاً راهنمای بارگذاری تصاویر فلیکر را ببینید، اگر به کمک نیاز دارید، لطفاً صفحه کمک را ببینید.

فلیکر امکان انتخاب ۷ مجوز متفاوت دارد، مجموعه تصاویر تحت ماکیت عمومی و ۲ از ۶ مجوز کرییتیو کامِنز در ویکی‌انبار پذیرفته است.

اطلاعات در صفحه تصویر مجوز در اینجا پذیرفته است؟
© All rights reserved Unlicensed Stop hand.svg پذیرفته نیست
Cc-by new white.svgCc-nc white.svgCc-nd white.svg Some rights reserved CC-BY-NC-ND Stop hand.svg پذیرفته نیست
Cc-by new white.svgCc-nc white.svgCc-sa white.svg Some rights reserved CC-BY-NC-SA Stop hand.svg پذیرفته نیست
Cc-by new white.svgCc-nc white.svg Some rights reserved CC-BY-NC Stop hand.svg پذیرفته نیست
Cc-by new white.svgCc-nd white.svg Some rights reserved CC-BY-ND Stop hand.svg پذیرفته نیست
Cc-by new white.svg Some rights reserved CC-BY Green check.png پذیرفته است
Cc-by new white.svgCc-sa white.svg Some rights reserved CC-BY-SA Green check.png پذیرفته است
No known copyright restrictions. Public Domain Green check.png پذیرفته است
فلیکر میتواند تصاویر را بر اساس مجوز جستجو کند. همچنین جستجوی پیشرفته فلیکر را ببینید. توجه کنید که نسخه اصلی تصویر را بارگذاری کنید، نه تصاویر کوچک‌تر.

دقت کنید که کاربران فلیکر غالباً اطلاعاتی درباره حق تکثیر ندارند، اگر درباره اینکه آنها پدیدآورنده تصویر هستند شک وجود داشته باشد، پرونده ممکن است حذف بشود. آثار کاربران مشکوک فلیکر را بارگذاری نکنید.

دیگر روش‌ها