MediaWiki:Uploadtext/mkfromflickr

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Овој образец е наменет за подигање само на туѓи (не ваши) дела преземени од Flickr. За да подигнете дело што не е од Flickr, тогаш користете друг образец.

Изјавата "This photo is public" („Оваа фотографија е јавна“) НЕ КАЖУВА НИШТО ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА. Тоа само значи дека сликата е јавно видлива. Под „Additional Information“ ќе го најдете логото на лиценцата и врска. Погледајте го нашиот водич за подигање на слики од Flickr, кој кажува кои од нив се дозволени, како и дополнителните предупредувања. Ако ви треба помош во живо, тогаш слободно обратете се на Бирото за помош.

Сликите на Flickr имаат 7 различни лиценци на избор. Постои и збирка во јавна сопственост, Flickr: The Commons, која е создадена со учество на извесни организации. Тука се прифаќаат 2 од 6-те можни Лиценци на Криејтив комонс (CC):

Изјава на страницата на сликата. Лиценца Може тука?
© Сите права задржани Нелиценцирана Stop hand.svg НЕ МОЖЕ
Cc-by new white.svgCc-nc white.svgCc-nd white.svg Извесни права задржани CC-BY-NC-ND Stop hand.svg НЕ МОЖЕ
Cc-by new white.svgCc-nc white.svgCc-sa white.svg Извесни права задржани CC-BY-NC-SA Stop hand.svg НЕ МОЖЕ
Cc-by new white.svgCc-nc white.svg Извесни права задржани CC-BY-NC Stop hand.svg НЕ МОЖЕ
Cc-by new white.svgCc-nd white.svg Извесни права задржани CC-BY-ND Stop hand.svg НЕ МОЖЕ
Cc-by new white.svg Извесни права задржани CC-BY Green check.png МОЖЕ
Cc-by new white.svgCc-sa white.svg Извесни права задржани CC-BY-SA Green check.png МОЖЕ
Нема познати авторски правни ограничувања. Јавна сопственост Green check.png МОЖЕ
Иконата Cc-by new white.svg „BY“ означува дека лиценцата бара наведување („BY“=ОД некое лице). Cc-sa white.svg SA означува „Сподели под исти услови“. Лиценците со NC (Cc-nc white.svg - само некомерцијална употреба) или ND (Cc-nd white.svg - без изведени дела) тука не се прифаќаат. Ако сликата не се прифаќа, тогаш побарајте од авторот да го предаде делото под слободна лиценца како CC-BY (Криејтив комонс НаведиИзвор), или CC-BY-SA (Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови). Погледајте и Commons:OTRS.
На Flickr можете да ги пребарувате сликите по лиценца. Кликнете на врската „see more“ за секоја лиценца. Погледајте го и напредното пребарување. Можностите за пребарување по Криејтив комонс се сместени најдолу.

Под шаблонот со информации вметнете категории кои ја опишуваат содржината на делото. Пополнете го описот. Дајте описно целно име на податотеката со разбирливо значење. Подигнете ја „изворната“ верзија на сликата, и ништо помало од тоа!


Имајте на ум дека корисниците на Flickr честопати не се разбираат од авторски права. Ако постои сомнеж дека подигачот не е автор на делото, тогаш сликата може овде да биде избришана. Не подигајте слики од корисници на Flickr заведени на страницата „Commons:Сомнителни слики од Flickr“.

Ако сликата е прифатлива, употребете ја алатката Flinfo за да ги преземете описните информации и потоа прекопирајте ги подолу. Ако ја користите оваа алатка, тогаш сликата подигнете ја преку простиот образец. Ризницата нуди и една експериментална услуга: ботот за подигање од Flickr, кој им овозможува на корисниците лесен пренос на слики од Flickr како алтернатива на оваа страница. Постои и друга страница каде се користи ботот на Магнус Манске. Имајте предвид дека овие алатки се нестабилни и не секогаш работат совршено.