MediaWiki:Wm-license-cc-conditions-share alike-text/hy

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Եթե դուք ձևափոխում եք, փոխակերպում, կամ այս աշխատանքի հիման վրա ստեղծում եք նոր աշխատանք, ապա ձեր ստեղծածը կարող է տարածվել միայն նույն կամ համարժեք թույլատրագրով։