MediaWiki talk:Gadget-CleanDeleteReasons/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Clean Delete Reasons: Оваа скрипта ги отстранува автоматските причии за бришење за да нема метеж во дневникот на бришења. Ова не влијае на причината кога е назначена во URL-то.