MediaWiki talk:Gadget-Gmaps/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

View category on Google maps: дава врска за преглед на геокодирани слики од дадена категорија на Google Карти.