MediaWiki talk:Gadget-HotCat.js/hy

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

{{editprotected}}

//

// Localizations of a few HotCat user interface texts.
if (typeof (HotCat) != 'undefined') {
 HotCat.messages.commit   = 'Հիշել';
 HotCat.messages.ok     = 'Լավ';
 HotCat.messages.cancel   = 'Չեղարկել';
 HotCat.messages.multi_error = 'Ցավոք չհաջողվեց սպասարկչից բեռնել էջի տեքստը, այդ պատճառով անհնար է հիշել արված փոփոխությունները։';

 HotCat.categories = 'Կատեգորիաներ';

 HotCat.engine_names.searchindex = 'Որոնման ցուցակ';
 HotCat.engine_names.pagelist  = 'Էջերի ցանկ';
 HotCat.engine_names.combined  = 'Համատեղված որոնում';
 HotCat.engine_names.subcat   = 'Ենթակատեգորիաներ';
 HotCat.engine_names.parentcat  = 'Մայր կատեգորիա';

 HotCat.tooltips.change = 'Փոփոխել';
 HotCat.tooltips.remove = 'Հեռացնել';
 HotCat.tooltips.add = 'Ավելացնել նոր կատեգորիա';
 HotCat.tooltips.restore = 'Ետարկել փոփոխությունները';
 HotCat.tooltips.undo = 'Ետարկել փոփոխությունները';
 HotCat.tooltips.down = 'Փոփոխել և ցուցադրել ենթակատեգորիաները';
 HotCat.tooltips.up = 'Փոփոխել և ցուցադրել մայր կատեգորիան';

 HotCat.multi_tooltip = 'Փոփոխել մի քանի կատեգորիա';
}

//
✓  Done : I hope everything works as expected. If not, please ask Lupo. Thank you. -- Rillke(q?) 13:51, 19 January 2013 (UTC)