MediaWiki talk:Gadget-ThumbnailPurger/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Thumbnail Purger: во алатникот додава врски за пресоздавање/превчитување на минијатури.

New version[edit]

{{editprotected}} Can I please have this new version implemented:

{{gadget-desc|self=MediaWiki:Gadget-ThumbnailPurger|name=Исчисти минијатура|Во алатникот кај податотеките додава врска „Создај минијатура“, со што добивате свежа минијатура од 800 пиксели. (Ова е додаток за алатката „''ExtraTabs2''“. Ако не е веќе вклучена, ќе се вчита и таа).|doc=Help:Purge|talk=MediaWiki talk:Gadget-ThumbnailPurger.js}}

Thanks --B. Jankuloski (talk) 07:18, 28 December 2011 (UTC)

Thank you for translating! It is live now. Cheers --Saibo (Δ) 20:43, 28 December 2011 (UTC)