MediaWiki talk:Uploadtext/fa

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

آیا شما می‌خواهید پروندهایی را به ویکی‌انبار بارگذاری کنید؟ - لطفاً ابتدا مراحل ابتدایی را مطالعه کنید. آنجا به شما کمک می‌کند که همه چیز به درستی پیش برود.

  • Description توضیحات محتوا؛ به خوبی یک نام پرونده مختصر و مفید بدون کاراکترهای خاص.
  • Source منبع مانند یک پیوند به وب یا توضیحی مانند "own work" (اثر خود).
  • Date تاریخ ایجاد یا انتشار اگر مورد پیشین نامعلوم است.
  • Author پدیدآور(ندگان) پرونده.
  • Permission اجازه‌نامه از پدیدآور؛ بازهم شما می‌توانید از اجازه‌نامه‌های فهرست آبشاری انتخاب کنید و یا آنکه خودتان آن را در خلاصه بیاورید.
  • اختیاری: other_versions دیگر نسخه‌ها که با یک ویکی‌پیوند داده می‌شود؛ و می‌تواند خالی گذارده شود.
{{Information
|Description=
|Source=
|Date=
|Author=
|Permission=
|other_versions=
}}

اگر شما اجازه‌نامه و اطلاعات منبع مناسبی را آماده نکرده‌اید، پرونده شما بدون هیچ تذکری حذف خواهد شد. تشکر از اینکه درک می‌کنید