MediaWiki talk:Uploadtext/mkfromflickr

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

{{editprotected}}

  • Hello. I have made corrections to the terminology here, so could I have this new version updated? --B. Jankuloski (talk) 07:09, 27 March 2012 (UTC)
{| width="100%" cellpadding="2" style="background: #f1f5fc; border: 1px solid #abd5f5;"
|-
|colspan=2|Овој образец е наменет за подигање само на '''туѓи (не ваши) дела преземени од [http://www.flickr.com/search/?q=&l=commderiv&ss=2&ct=6&mt=all&w=all&adv=1 Flickr]'''. За да подигнете дело што не е од Flickr, тогаш користете '''[[commons:upload/mk|друг образец]]'''.

Изјавата "<font color=grey>This photo is '''public'''</font>" („Оваа фотографија е јавна“) НЕ КАЖУВА НИШТО ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА. Тоа само значи дека сликата е јавно видлива. Под „Additional Information“ ќе го најдете логото на лиценцата и врска. Погледајте го нашиот [[Commons:Flickr images/Guide|водич]] за подигање на слики од Flickr, кој кажува кои од нив се дозволени, како и дополнителните [[Commons:Problematic sources#Flickr|предупредувања]]. Ако ви треба помош во живо, тогаш слободно обратете се на [[Commons:Help desk|Бирото за помош]].

Сликите на Flickr имаат [http://flickr.com/account/prefs/license 7 различни лиценци на избор]. Постои и збирка во јавна сопственост, [http://www.flickr.com/commons/usage Flickr: The Commons], која е создадена со учество на извесни организации. Тука се прифаќаат 2 од 6-те [http://creativecommons.org/about/licenses можни Лиценци на Криејтив комонс (CC)]:
|-
|valign="top"|
{| 
!Изјава на страницата на сликата.
! '''[http://creativecommons.org/about/licenses/meet-the-licenses Лиценца]'''
! Може тука?
|-
| © Сите права задржани 
| Нелиценцирана
| [[File:Stop hand.svg|25px|link=]] НЕ МОЖЕ
|-
| {{nowrap|[[File:Cc-by new white.svg|25px|link=]][[File:Cc-nc white.svg|25px|link=]][[File:Cc-nd white.svg|25px|link=]] Извесни права задржани}}
| {{nowrap|'''[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.mk CC-BY-NC-ND]'''}}
| {{nowrap|[[File:Stop hand.svg|25px|link=]] НЕ МОЖЕ}}
|-
| [[File:Cc-by new white.svg|25px|link=]][[File:Cc-nc white.svg|25px|link=]][[File:Cc-sa white.svg|25px|link=]] Извесни права задржани
| '''[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.mk CC-BY-NC-SA]'''
| [[File:Stop hand.svg|25px|link=]] НЕ МОЖЕ
|-
| [[File:Cc-by new white.svg|25px|link=]][[File:Cc-nc white.svg|25px|link=]] Извесни права задржани
| '''[http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.mk CC-BY-NC]'''
| [[File:Stop hand.svg|25px|link=]] НЕ МОЖЕ
|-
| [[File:Cc-by new white.svg|25px|link=]][[File:Cc-nd white.svg|25px|link=]] Извесни права задржани
| '''[http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/deed.mk CC-BY-ND]'''
| [[File:Stop hand.svg|25px|link=]] НЕ МОЖЕ
|-
| [[File:Cc-by new white.svg|25px|link=]] Извесни права задржани
| '''[http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.mk CC-BY]'''
| [[File:Green check.png|20px|link=]] МОЖЕ
|-
| [[File:Cc-by new white.svg|25px|link=]][[File:Cc-sa white.svg|25px|link=]] Извесни права задржани
| '''[http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk CC-BY-SA]'''
| [[File:Green check.png|20px|link=]] МОЖЕ
|-
| Нема познати авторски правни ограничувања.
| '''[http://www.flickr.com/commons/usage Јавна сопственост]'''
| [[File:Green check.png|20px|link=]] МОЖЕ
|-
|}
| valign="top" style="padding:0px 0px 0px 8px" | Иконата [[File:Cc-by new white.svg|25px|link=]] '''„BY“''' означува дека лиценцата бара [http://creativecommons.org/about/licenses наведување] („BY“=ОД некое лице). [[File:Cc-sa white.svg|25px|link=]] '''SA''' означува [http://creativecommons.org/about/licenses  „Сподели под исти услови“]. Лиценците со '''NC''' ([[File:Cc-nc white.svg|25px|link=]] - само [http://creativecommons.org/about/licenses некомерцијална] употреба) или '''ND''' ([[File:Cc-nd white.svg|25px|link=]] - [http://creativecommons.org/about/licenses без изведени] дела) тука не се прифаќаат. Ако сликата не се прифаќа, тогаш [[Commons:Шаблони за е-пошта|побарајте од авторот да го предаде делото под слободна лиценца]] како [http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.mk CC-BY] (Криејтив комонс Наведи извор), или [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.mk CC-BY-SA] (Криејтив комонс Наведи извор-Сподели под исти услови). Погледајте и [[Commons:OTRS/mk|Commons:OTRS]].
|-
| colspan="2" | На Flickr можете да ги [http://flickr.com/creativecommons пребарувате сликите по лиценца]. Кликнете на врската „see more“ за секоја лиценца. Погледајте го и [http://flickr.com/search/advanced напредното пребарување]. Можностите за пребарување по Криејтив комонс се сместени најдолу.

Под шаблонот со информации вметнете категории кои ја опишуваат содржината на делото. Пополнете го описот. Дајте описно ''целно име на податотеката'' со разбирливо значење. '''Подигнете ја „изворната“ верзија на сликата, и ништо помало од тоа!'''
----
Имајте на ум дека корисниците на Flickr честопати не се разбираат од авторски права. Ако постои сомнеж дека подигачот не е автор на делото, тогаш сликата може овде да биде избришана. Не подигајте слики од корисници на Flickr заведени на страницата „[[Commons:Questionable Flickr images|Commons:Сомнителни слики од Flickr]]“.
|}

{| width="100%" cellpadding="2" style="background:#f1f5fc; border:1px solid #abd5f5; margin-top:1em"
|-
| Ако сликата е прифатлива, употребете ја алатката '''[http://wikipedia.ramselehof.de/flinfo.php Flinfo]''' за да ги преземете описните информации и потоа прекопирајте ги подолу. Ако ја користите оваа алатка, тогаш сликата подигнете ја преку [{{fullurl:Special:Upload|uselang=fromflickr&uploadformstyle=basic}} простиот образец]. Ризницата нуди и една експериментална услуга: [[User:Flickr upload bot|ботот за подигање од Flickr]], кој им овозможува на корисниците '''[http://tools.wikimedia.de/~bryan/flickr/upload лесен пренос на слики од Flickr]''' како алтернатива на оваа страница. Постои и [http://tools.wikimedia.de/~magnus/flickr2commons.php друга страница] каде се користи [[User:File Upload Bot (Magnus Manske)|ботот на Магнус Манске]]. Имајте предвид  дека овие алатки се нестабилни и не секогаш работат совршено.
|}
✓ Done Cbrown1023 talk 21:21, 17 July 2010 (UTC)
✓ Done revised version. Rd232 (talk) 23:08, 9 April 2012 (UTC)

OTRS[edit]

{{editprotected}} Can I have [[Commons:OTRS]] changed into [[Commons:OTRS/mk|Commons:OTRS]]? Thanks. --B. Jankuloski (talk) 14:10, 23 July 2010 (UTC)

✓ Done Cbrown1023 talk 14:20, 23 July 2010 (UTC)