MediaWiki talk:Uploadtext/pl

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Proszę poprawić literówkę, błędy językowe, typograficzne i inne:

  • warunki czterech wolności -> cztery warunki dotyczące wolności
  • jego używania proszę pochylić
  • Wolność tworzenia i rozpowszechniania kopii -> Wolność tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu
  • Tradycyjne prawo -> Domyślnie prawo i pochylić zapewnia
  • znajdziesz w internecie -> znajdziesz w Internecie
  • są własnością publiczną (autor zmarł co najmniej 70 lat temu) w kraju pochodzenia i Stanach Zjednoczonych ->

są własnością publiczną w kraju pochodzenia i Stanach Zjednoczonych (autor zmarł co najmniej 70 lat temu)

  • warunkacj -> warunkach
  • Opis (Description) zawartości -> Opis zawartości (Description) - tylko Opis wytłuszczone
  • Źródło (Source) takie jak strona internetowa -> Źródło (Source) takie jak adres strony internetowej

Dziękuję. Sp5uhe (talk) 22:56, 10 February 2010 (UTC)