MediaWiki talk:Uploadtext/skfromgov

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Tento formulár je iba na nahrávanie diel z vládneho zdroja. Ak chcete nahrať dielo, ktoré vytvoril niekto iný, použite prosím iný formulár.

Niektoré krajiny majú zákony, že niektoré diela vytvorené vládnymi zamestnancami pre verejnosť nespadajú pod ochranu autorského zákona, čiže sú voľným dielom.

Obrázky na stránkach vládnych agentúr nie sú nutne voľným dielom; vždy hľadajte poznámky o stave autorských práv.

Krajiny:

  • Flag of the United States.svg USA:

Diela federálnej vlády USA sú voľným dielom. Nepatria sem vlády jednotlivých štátov. Tie majú vlastné zákony.


Keď nahrávate dielo vlády, vždy uvádzajte odkaz na zdorjovú webstránku alebo vysvetlite ako ste našli a identifikovali dielo. Ak nie je možné potvrdiť, že dielo bolo vytvorené vládou, bude pravdepodobne zmazané.