MediaWiki talk:Uploadtext/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Translate[edit]

{{editprotected}} Bạn muốn tải tập tin lên Wikimedia Commons? - Xin mời đọc Hướng dẫn bước đầu. Chúng sẽ giúp bạn thực hiện mọi thứ dễ dàng.

{{Information
|Description=
|Source=
|Date=
|Author=
|Permission=
|other_versions=
}}
  • Description: Miêu tả nội dung; cũng hãy dùng một tên tập tin chính xác và mang tính miêu tả và không dùng ký tự đặc biệt.
  • Source: Nguồn gốc; như một liên kết trang web hoặc đưa ra một câu tuyên bố như "own work" (tác phẩm của tôi).
  • Date: Ngày tháng; ngày tạo ra hoặc phát hành nếu không biết ngày tạo ra.
  • Author: Tác giả của tập tin.
  • Permission: Giấy phép của tác giả (trích dẫn); bạn vẫn phải chọn giấy phép tương ứng trong hộp thả xuống hoặc thêm một giấy phép vào tóm tắt.
  • tùy chọn: other_versions: phiên bản khác; được đưa ra thông qua Sử dụng lại|liên kết wiki; có thể bỏ trống.
Nếu bạn không cung cấp thông tin giấy phép và nguồn gốc thích hợp, tập tin của bạn sẽ bị xóa mà không cần báo trước. Cảm ơn vì sự thông cảm của bạn.

✓ Done [1] giggy (:O) 07:13, 14 June 2008 (UTC)