Commons:Volunteer Response Team/hy

From Wikimedia Commons, the free media repository
(Redirected from OTRS/hy)
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of a page Commons:Volunteer Response Team and the translation is 7% complete. Changes to the translation template, respectively the source language can be submitted through Commons:Volunteer Response Team and have to be approved by a translation administrator.
Outdated translations are marked like this.

Shortcuts: VRT • VRTS • COM:VRT • COM:VRTS

Current backlog (oldest unanswered mail or ticket) in permissions-commons queue is 3 days.
VRT Noticeboard
VRT Noticeboard
Main VRT-related pages

ԲՏՀՀ (անգլերեն՝ OTRS) Բաց կոդով տոմսի հայցի համակարգ (անգլերեն՝ Open-source Ticket Request System) արտահայտության հապավումն է։ Վիքիպահեստում դա սովորաբար նշանակում է, թէ որևէ պատկերի ազատ օգտագործման թույլտվությունն ստացվել է էլ-նամակի միջոցով և վավերացվել (կամ վավերացման հերթում է) ՕԹիԱրԷս-ի մատչում ունեցող որևէ մասնակցի կողմից։ Վիքիմեդիայի այլ նախագծերում կարող է նաև վերաբերել բազում լեզուներով հանրության կամ մամուլի կողմից հայցերին։

«ՕԹիԱրԷս-ում մի բան դնել» նշանակում է permissions-commons@wikimedia.org հասցեին էլ-նամակ ուղարկել և որևէ ՕԹիԱրԷս կամավորի կողմից այն քննելու տալ։

Emails sent to VRTS are handled by a multilingual team of trusted volunteers. Each topic is assigned a unique ticket number to keep related emails together and to ensure that correspondence can be found and re-examined at a later date. The correspondence is not visible to the public.

ՕԹիԱրԷս-ի կամավորների միջերեսը
Այս պատկերի օգտագործման թույլտվությունն ՕԹիԱրԷս-ի միջոցով է ստացվել։
Պատկեր, որն իր օգտագործման թույլտվությունն ՕԹիԱրԷս-ի միջոցով է ստացել։
Եթե ձեզ անհրաժեշտ է թույլտվություն հաստատել
 1. Նախքան նիշքը Վիքիպահեստում տեղադրելը, կապնվեք հեղինակային իրավունքի իրավատիրոջ հետ և խնդրեք որ գործը տեղադրի որևէ ազատ թույլատրագրի ներքո։
  • Հեղինակային իրավունքի իրավատերը պիտի Վիքիպահեստում թույլատրված թույլատրագրերից մեկն ընտրի․ մասնավորապես, օգտագործումը միայն Վիքիպեդիային կամ Վիքիմեդիա նախագծերին սահմանափակելն ընդունելի չէ։ Տե՛ս Commons:Email templates հեղինակի կողմից առաջարկված պատասխանի համար։
 2. Երբ պատասխան եք ստանում, խնդրում ենք ստուգել, որ իրավատիրոջ կողմից լիազորված թույլատրագիրը Վիքիպահեստին նպատակահարմար է։ Եթե այո, ապա պատկերը բեռնեք Վիքիպահեստում, ապա նիշքը պիտակեք {{subst:OP}} որպեսզի թվագրված ծանուցման հերթում գտնվող ՕԹիԱրԷս ավելացնեք։
 3. Դրանից հետո, հեղինակի պարզ թույլտվությունը պարունակող էլ-նամակն ուղարկեք permissions-commons@wikimedia.org, այդ թվում՝ ամբողջական գլխամասը և իրավատիրոջ հետ նախապես փոխանակած թղթակցությունը, և հղում Վիքիպահեստում եղած պատկերին։
  • Հաստատ պատկերի սկզբնաղբյուրի մասին տեղեկությունը և հեղինակային իրավունքի թույլատրագրի կողմից հաստատումը (որը պետք է էլ-նամակում լինի) ներառեք։
 4. Որևէ կամավորը ավելի ուշ կստուգի ՕԹիԱրԷս-ում գտնվող էլ-նամակը, որպեսզի վավերացնի թե հեղինակի կողմից ուղարկած թույլտվության հետ ամեն ինչ նորմալ է, և այդ դեպքում, նա {{OTRS pending}} պիտակը կփոխարինի {{PermissionOTRS}} պիտակով։

ՕԹիԱրԷս-ի որևէ կամավոր գտնելու համար, այցելեք Վիքիպահեստի ՕԹիԱրԷս-ի կամավորներ կամ օգտագործեք ՕԹիԱրԷս-ի հայտարարությունների տախտակը։ ՕԹիԱրԷս-ը հաճախ կուտակված վիճակում է, և կարող է մի ամիս տևել մինչև որևէ մեկը պատասխանի։ Եթե ձեր էլ-նամակը/խնդրանքը երկար է սպասում պատասխանի, փորձեք կապնվել այս անձանցից մեկի հետ և խնդրել որ հետևի դրան։

ՕԹիԱրԷս-ի կամավորները նաև հեղինակային իրավունքների խախտման զեկույցներին են հետևում։ Թույլատվության էլ-նամակները մշակելու համար միշտ էլ օգնություն է պետք։ Եթե դուք հետաքրքրված եք վիքիպահեստին վերաբերող ՕԹիԱրԷս-ի գործում կամավորության համար, խնդրում ենք այցելել m:OTRS/volunteering կամ կապնվեք Գիյոմի հետ։

Inquiries about the validity or status of an VRTS ticket can be made at the VRT Noticeboard.

Emails are handled by community volunteers. VRTS tickets in the permissions-commons queue are visible to all volunteers who have access to that queue. The Wikimedia Foundation cannot guarantee confidential treatment of any sensitive information you include in your message, although all volunteers are required to treat it with confidentiality. Users should be careful of revealing personally-identifying information of subjects or creators, particularly names, physical addresses, and emails.

When contacting VRT is unnecessary

If any of the following statements is one you could make with regard to the file you wish to upload, you do not need to contact VRT:

I do not have permission to use the file and it has not been released under a free license.

Commons can only accept images that are under a free license or in the public domain. If the file does not fall in one of those two groups, please do not upload it.

I created the file myself, it hasn't been previously published, and I am the sole owner of its copyright.

Just follow the instructions found on the Commons:Upload/hy page, unless the image/file is of outstanding or professional quality or there is some other reason your authorship may be doubted.

The image was first published on my website, or on my own space of a shared website.

That's great! If it's your own website, please follow Creative Commons' instructions to adopt the free culture license of your choice. It will then be reviewed when files are uploaded by you or others. Use the Internet Archive's "Save Page Now" feature to store proof of your license statement.

My/Our website uses Wordpress
You can place the entire website in CC-BY-SA license in a handful of clicks.
My/Our website is on Blogspot
Follow the steps to update your theme.
I/We publish on Flickr
Follow Flickr publish steps.
I/We publish on YouTube
You can use CC-BY.
I/We publish on social media (Facebook, Instagram, etc.)
Edit the post containing your photo to indicate that it is published under a free license. If the platform does not allow editing of posts (e.g. Twitter), then make a new post referring back to the photo. Please ensure that visibility is set to public.

I found the image on Flickr where it was marked as having been released under a free license.

Commons has a procedure in place for reviewing those images. Please have a look on Commons:Flickr-ի պատկերներ.

Licensing images: when do I contact VRT?

If any of the following statements is one you could make, then you must send an email to the VRTS system:

I have received permission from the original author (not me) to upload the file to Commons.

Please ask the copyright holder to send a permission statement to the address listed above. We require that owners make a clear statement that they release the image under a free license; to help prevent confusion or misunderstandings we prefer one of the email templates be used. Permission grants must specifically contain a free license grant and may not merely give permissions for Commons or Wikipedia. If you have already uploaded the image to Commons, follow the instructions on Template:Permission pending.
If the image has been deleted, do not recreate the deleted content but include in the correspondence a link to the deleted image or a link to your talk page in order to help the work of the VRT members.

I am the copyright owner but my file has been previously published without a free license on a medium I can't alter.

Եթե դուք եք հեղինակային իրավունքի իրավատերը և գրում եք նախապես հրատարակված և ձեր կողմից բեռնված գործի թույլատրագիրը հաստատելու համար, իհարկե թույլտվության նամակը պետք է ինքներդ ուղարկեք։

I am an employee of the copyright owner.

Please send us a clear statement from an email address that shows that you act for the copyright holder, stating that you are authorised by your employer to release the work, under a specific free license. See Commons:Email templates for the preferred form. Alternatively, add a free license to the work alongside the file on the copyright holder's website. We will review your statement for authenticity and will let you know if we can accept it as valid.

I regularly publish my work elsewhere and want to avoid the hassle of sending permission statements for every upload I make.

Please send us a clear statement that your Commons account (or some other Commons account) is authorized to license your works, either any work or some set of works, e.g. "My images from event X, 2013-10-15". We will make a note of this for your future uploads.

I am the copyright owner, and my work is being hosted on Commons without permission.

Send us an email (to commons-copyvio@wikimedia.org) with as much information as possible about the problem, including the URL of the file on Commons and, if applicable, the URL of the place it was originally published. We will review your request and if we find the file was uploaded without proper permission, it will be deleted.

If you are NOT the copyright holder

If you are not the copyright holder and the work is not in the public domain or readily available under a Commons-compatible free license, you will need to contact the copyright holder and obtain permission for their work to be uploaded to Commons. Please follow these steps:

 • Before you upload the file to Commons, please identify and contact the copyright holder and ask them to release the work under a free license.
  The copyright holder must choose one of the licenses permitted on Commons; in particular, restricting use to Wikipedia or Wikimedia projects is not acceptable. See Commons:Email templates for a recommended reply from the author. Remember: It is entirely up to the copyright holder to decide whether to allow release of the file under a free license.
 • When you receive a reply, please check that the license authorized by the copyright holder is appropriate to Commons. If so, upload the image to Commons and place the tag {{subst:PP}} ("Permission Pending") on the file description page in addition to the license chosen by the copyright holder.
 • Following this, ask the author to forward the email with their clear statement of permission to permissions-commons@wikimedia.org, including the full header and any previously exchanged correspondence with you, and a link to the image on Commons. Make sure to ask the author to include information on the origin (source) of the file and its license.
 • A VRT volunteer will check the email to verify that the permission statement is sufficient and authentic, and will then replace the {{Permission pending}} tag with {{PermissionTicket}}.

(If you are the copyright holder writing to confirm the license for a previously published work that you have already uploaded to Commons, you should, of course, send the permission statement yourself.)

Համաձայնության հայտարարություն բոլոր հայցերի համար

Shortcut
Որևէ պատկերի, տեքստի, և նման նյութի վերաօգտագործման թույլտվության հայցերին բազմաթիվ երկիմաստ պատասխաններ ստանալու պատճառով (ինչպիսին է․ «Ես Վիքիփեդիային թույլ եմ տալիս իմ պատկերներն վերաօգտագործել»), խորհուրդ է տրվում մի ստանդարտ համաձայնության հայտարարագիր օգտագործել էլ-նամակում, էլ-նամակում այն նշել, որը կարող է հեղինակի/հեղինակային իրավունքի իրավատիրոջ միջոցով վերադարձվել էլ-նամակի պատասխանում։ Ստորև բերված նախադեպը պիտի լրացվի ըստ անհրաժեշտության՝ անհրաժեշտ լրացուցիչ տեղեկություններով։ Նշենք որ «ԱՇԽԱՏԱՆՔ» և «ԹՈՒՅԼԱՏՐԱԳԻՐ» բառերը չպետք է հայտնվեն ուղարկված էլ-պատասխանում, քանզի պիտի փոխարինվեն պատկերի և թույլատրագրի մանրամասներով։ Եթե նիշքի հղումն առցանց առկա չէ, կարող եք նիշքը ներբեռնել Վիքիպահեստում՝ {{OTRS pending}} կաղապարը տեղադրելով, և հեղինակից խնդրել որ համաձայնության հայտարարության մեջ դրան հղում կատարի։

Նշենք որ տեքստը պետք է 3 տեղ փոխեք՝ Ձեր աշխատանքի (պատկեր/ձայնային/տեսային) ՅուԱրԷլ-ը, մի թույլատրագիր և թվականը և անունը։ Նաև, խնդրում ենք ներառել Վիքիպահեստում գտնվող ձեր պատկերի ՅուԱրԷլ-ը, որի համար թույլտվություն եք տալիս էլ-նամակում։

Ստացող՝ permissions-commons@wikimedia.org


Սույնով հաստատում եմ, որ ԸՆՏՐԵԼ ՄԵԿԸ՝ [ես, (անունն այստեղ)] ԿԱՄ [(հեղինակային իրավունքի իրավատերը)] [ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՆՇԵԼ ԱՅՍԵՂ - ազատ արձակվող աշխատանքը մանրամասն նկարագրել, աշխատանքը կցել էլ-նամակին, կամ առցանց լինելու դեպքում աշխատանքի ՅուԱրԷլը տալ] հեղինակը և/կամ բացառիկ հեղինակային իրավունքների միակ իրավատերն եմ։

Ես համաձայն եմ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ․ ՏԵ՛Ս ՍՏՈՐԵՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐԱԳՐԻ ՏԵՍԱԿԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ [այդ աշխատանքը հրատարակել ազատ թույլատրագրերի՝ «Քրիեյթիվ Քոմմոնս Հղման-Համանման տարածման 3.0 (համատարած - unported)» և ԳՆՈՒ Ազատ փաստաթղթագրման թույլատրագրի (անվարկած, առանց անփոփոխ բաժիննների, սկզբնակազմի տեքստի կամ վերջնակազմի տեքստի) ներքո։]

Ես գիտակցում եմ, որ դրանով ես ցանկացած մեկին իրավունք եմ ընձեռնում՝ աշխատանքն օգտագործել առևտրային ապրանքում կամ այլ կերպ, և այն փոփոխել ըստ իրենց անհրաժեշտության, այն պայմանով որ ենթարկվեն թույլատրագրի պայմաններին և այլ գործող օրենքներին։

Ես տեղյակ եմ, որ այդ համաձայնագիրը չի սահմանափակվում Վիքիփեդիային կամ առնչվող կայքերին։

Ես տեղյակ եմ, որ ես միշտ իմ աշխատանքի հեղինակային իրավունքները պահպանելու եմ, և պահպանելու եմ ըստ ընտրված թույլատրագրի վերագրման իրավունքը։ Այլոց կողմից արված փոփոխությունները ինձ չեն վերագրվի։

Ես տեղյակ եմ, որ ազատ թույլատրագիրը միայն հեղինակային իրավունքին է վերաբերում, և ես վերապահում եմ գործողություն ձեռնարկելու տարբերակը ընդդեմ ցանկացած անձի, ով այս աշխատանքն կօգտագործի զրպարտական ձևով, կամ խախտելով անձի իրավունքները, ապրանքանշային սահմանափակումները, և այլն։

Ես գիտակցում եմ, որ այս համաձայնագիրը չեմ կարող հետ կանչել, և որ աշխատանքը կարող է մշտապես պահվի կամ չպահվի որևէ Վիքիմեդիա նախագծում։

[ՈՒՂԱՐԿՈՂԻ ԱՆՈՒՆԸ ԵՎ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ (ապագայում վավերականության ստուգումը հնարավոր դարձնելու համար)՚]
[ՈՒՂԱՐԿՈՂԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (Արդյոք դուք իրավատերն եք, տնօրենը, նշանակված ներկայացուցիչը, և այլն)]
[ԹՎԱԿԱՆ]

Թույլատրագրի տեսակ

Վերը բերված օրինակում, շնորհված թույլատրագիրը երկակի է՝ Քրիեյթիվ Քոմմոնս Հղման-Համանման տարածման 3.0 թույլատրագիր և ԳՆՈՒ Ազատ փաստաթղթագրման թույլատրագիր։

Դուք կարող եք գոնե մեկ թույլատրագիր ընտրել մեր ազատ թույլագրերի ցանկից։ Մեր օգտագործած բոլոր թույլատրագրերը նման միտումներով են։ Դուք պետք է հստակ թույլատրագիրը նշեք՝ ՔՔ-ԸՍՏ-ՀՏ վարկած 3.0 կամ Քրիեյթիվ Քոմմոնս Հղման-Համանման տարածման 3.0 բավականաչափ հստակ են, սակայն միայն նշել Քրիեյթիվ Քոմմոնս թույլատրագիր, Քրիեյթիվ Քոմմոնս Հղման-Համանման տարածման, կամ ՔՔ-ԸՍՏ-ՀՏ (առանց վարկածի թվի) բավական հստակ չէ։ Ձեզանից չի պահանջվում պատկերների համար երկակի թույլատրագիր նշել։

ԿԱՐԵՎՈՐ՝ ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ԹՈՒՅԼԱՏՐԱԳՐԻ ԱՅՆՊԵՍ ՄԻ ՏԵՍԱԿ ՆՇԵՔ, ՈՐ ՄԵՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ․ ԱՅԼԱՊԵՍ ԱՅՍ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՎԵՐ ՉԷ։

Էլեկտրոնային հասցե

Թույլատվական էլ-նամակներն ուղարկել մեր պատասխանատու խմբին («ՕԹիԱրԷս-ին»)՝ permissions-commons@wikimedia.org հասցեով։

Ձեր էլ-նամակն պետք է լինի մեր կողմից ճանաչելի էլեկտրոնային հասցեից։ Օրինակ՝ եթե որևէ ցանցակայքում գտնվող պատկերներն են արձակում, ապա ձեր էլեկտրոնային հասցեն պետք է կապված լինի ցանցակայքի հետ կամ ցանցակայքի կապնվելու էջում նշված լինի։ Եթե արձակում եք որևէ աշխատանք, որն առցանց չի գտնվում, ապա կարող է կարիք լինի ապահովել ձեր ինքնության ապացույց։ Եթե դուք արձակում եք մի աշխատանք, որտեղ հեղինակային իրավունքի իրավատիրոջ անունից եք հանդես գալիս, ապա կարելի է կարիք լինի ապահովել հեղինակային իրավունքի իրավատիրոջ անունից հանդես գալու լիազորության ապացույց։

Պատկերների էջերում օգտագործվելիք կաղապարներ

 • Այն մասնակիցներն, ովքեր ՕԹիԱրԷս-ին թույլտվություն են ուղարկել բայց դեռ վավերացում չեմ ստացել կարող են օգտվել {{subst:OP}} պիտակից՝ այլոց տեղեկացնելու, որ գործն ընթացքի մեջ է։
 • ՕԹիԱրԷս-ի կամավորները կարող են օգտվել {{subst:OR|id=համար}} պիտակից երբ թույլտվությունն ստացվել է, սակայն հավելյալ պարզաբանման կամ հաղորդակցության կարիք կա։
 • ՕԹիԱրԷս-ի կամավորները կարող են օգտվել {{PermissionOTRS|id=համար}} պիտակից երբ թույլտվությունն ընդունգել և պահվել (արխիվացվել) է Վիքիմեդիայի ՕԹիԱրԷս համակարգում։

Տես նաև

On Commons
On other projects