Ostap Bender

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: Ostap Bender (Russian: Остап Бендер; also Ostap-Suleyman-Berta-Maria-Bender-Bei, Bender-Zadunaysky, Ostap Ibragimovich) is a misanthropic con man and antihero who first appeared in the novel The Twelve Chairs (January 1928 - Russian: "Двенадцать стульев"), written by Russian writers Ilya Ilf and Evgeny Petrov. The name "Ostap Bender" became an archetypal name for a con man in Russian language.
Polski: Ostap Bender (język rosyjski: Остап Бендер; także: Ostap-Sulejman-Berta-Maria-Bender-Bej, Bender-Zadunajski, Ostap Ibragimowicz) to postać fikcyjna, mizantropiczny oszust i antybohater, który po raz pierwszy pojawił się w powieści Dwanaście krzeseł (język rosyjski: Двенадцать стульев) napisanej w roku 1928 przez tandem radzieckich autorów Ilfa i Pietrowa (Ilii Ilfa (1897-1937) i Eugeniusza Pietrowa (1903-42) ). W języku rosyjskim imię "Ostap Bender" stało się archetypową nazwą określającą kanciarza i oszusta.