Outhouse

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Deutsch: Plumpsklos, umgangssprachlicher Begriff für Toiletten ohne Wasserspülung, Trockenklos, bei denen Kot samt Urin in einen Kasten, Grube oder in die Natur fallen.
English: The term outhouse, originally referring to any small structure away from a main building, now means, in North American English, a small enclosure around a pit latrine or dry toilet that is used as a toilet.
Polski: Wychodek (także: wygódka, sławojka, kloaka) – ogólna nazwa pomieszczenia sanitarnego (o różnej budowie i wymiarach) przeznaczonego dla ludzi do świadomego wydalania kału (defekacja) i moczu.