Palma de Mallorca

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Català: Palma de Mallorca és una ciutat espanyola, capital de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Español: Palma de Mallorca es una ciudad española, capital de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
English: Palma de Mallorca is the major city and port in the island of Majorca and capital city of the autonomous community of the Balearic Islands in Spain.
Français : Palma de Mallorca és la ville et le port le plus important de l'île de Majorque et la capitale de la communauté autonome des Ïles Baléares en Espagne.

Platges, port i badia de Palma | Playas, puerto y bahía de Palma | Beaches, port and bay of Palma[edit]

Monuments i edificis històrics | Monumentos y edificios históricos | Monuments and historic buildings[edit]

La seu de Palma i altres edificis religiosos | Catedral de Palma y otros edificios religiosos | Cathedral of Palma and other religious buildings[edit]

Carrers, passeigs i altres vials de la ciutat | Calles, paseos y otras vistas de la ciudad | Streets, boulevards and other city views[edit]

Comerços de Palma | Comercios en Palma | Shopping at Palma[edit]

Transports de Palma | Transportes en Palma | Transports at Palma[edit]

Geografia i demografia de Palma | Geografía y demografía de Palma | Geography and demographics of Palma[edit]