Pepper-box

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
English: The Pepper-box revolver or pepperbox revolver is a multishot handheld firearm, which was popular in North America around the time of the American Civil War. The pepperbox was invented in the 1830s and was meant mainly for civilian use.
Polski: Rewolwer wiązkowy, inaczej pieprzniczka (ang. pepper-box) - krótka broń palna, odprzodowa, wyposażona w wiązkę 4-6 luf. Nacisk na spust powodował obrót wiązki luf, napięcie kurka, a następnie strzał.