Piana degli Albanesi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Emblemi   •   Simbolët / City emblems[edit]

Mappe e Diagrammi   •   Hartat dhe Diagramet / Maps and diagrams[edit]

Panorami   •   Pamjet / General views[edit]

Foto storiche   •   Rritrate-Foto historike / Historical photos[edit]

Immagini varie   •   Fotografi të ndryshme / Miscellaneous pictures[edit]

Segnaletica bilingue   •   Shenja dygjuhësh / Bilingual signage[edit]

Letteratura e pubblicazioni   •   Letërsia dhe botimet / Literature and publications[edit]

Monumenti   •   Monumentet / Monuments[edit]

Architettura religiosa   •   Arkitektura fetare / Religious architectures[edit]

Episcopio e Seminario eparchiale Italo-Albanese   •   Episkopi dhe Seminari Arbëresh / Episcopal See and Italo-Albanian Seminary[edit]

Monastero basiliano "Sclizza"   •   Manastiri bazilian "Sklica" / Basilian monastery[edit]

Chiese   •   Klishat / Churches[edit]

Chiesa rurale SS. Madonna Odigitria   •   Shën Mëria e Dhitrjes te mali / Rural church Virgin Hodegetria[edit]

San Giorgio Megalomartire   •   Shën Gjergji i Madhi Dëshmor / St. George Martyr[edit]

San Demetrio Megalomartire   •   Shën Mitri i Madhi Dëshmor / Saint Demetrios Martyr[edit]

Maria SS.ma Odigitria   •   Shën Mëria e Dhitrjes / Virgin Hodegetria[edit]

San Vito   •   Shën Viti / Saint Vitus[edit]

San Nicola di Mira   •   Shën Kolli / Saint Nicholas[edit]

Sant'Antonio il Grande   •   Shën Gjoni i Math / Saint Anthony the Great[edit]

Madonna del Rosario   •   Shën Mëria e Rruzarjit / Our Lady of the Rosary[edit]

SS.ma Annunziata   •   Shën Mëria e Lajmëruar / Most Holy Annunciation[edit]

Santissimo Salvatore alla Sclizza   •   Stërshejtit Shpëtimtar te Sklica / Most Holy Savior[edit]

Cappelle e chiese rurali   •   Kapelat dhe klishat fshatare / Chapels and rural churches[edit]

Architettura civile   •   Arkitektura civile / Civil architectures[edit]

Municipio   •   Bashkia / Municipally[edit]

Biblioteca, ex sede municipale   •   Bibliotekë / Library[edit]

Museo Civico, ex Oratorio greco-cattolico   •   Muzeu Bashkiak, ish Oratori greko-katolik / Civic Museum, former Greek-Catholic Oratory [edit]

Scuole   •   Skollat / Schools[edit]

Fontane   •   Kruat / Fountains[edit]

Piazze   •   Sheshet / Squares[edit]

Stazione ferroviaria   •   Stacion treni / Train station[edit]

Ponti e viadotti   •   Urat / Bridges[edit]

Ospedali   •   Spitalet / Hospitals[edit]

Abiti tradizionali di Piana degli Albanesi   •   Veshje tradicionale të Horës së Arbëreshëvet / Traditional costumes[edit]

Dipinti e disegni   •   Pikturat dhe vizatimet / Paintings and drawings[edit]

Memoriale di Portella della Ginestra   •   Përmendorja i Grykës së Spartavet / Memorial of Portella della Ginestra[edit]

Riserva naturale orientata Serre della Pizzuta   •   Rezerva natyrore e Picutës / Serre della Pizzuta oriented natural reserve[edit]

Lago di Piana degli Albanesi   •   Liqeni i Horës së Arbëreshëvet / Lake of Piana degli Albanesi[edit]

Lago dello Scanzano   •   Liqeni i Skancanës / Lake of Scanzano[edit]

Altre   •   Të tjerët / Others[edit]

Feste e tradizioni   •   Festat dhe traditat / Celebrations and traditions[edit]

Epifania   •   Ujët të pagëzuam / Epiphany[edit]

Pasqua   •   Pashkët / Ester[edit]

Personaggi illustri   •   Njerëz të dukshëm / Notable people[edit]

Prodotti tipici   •   Produkte tipike / Typical products[edit]