Río Miño - Rio Minho

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Galego: O Miño é o río máis longo de Galicia. Nace no Pedregal de Irimia (Serra de Meira, Meira, provincia de Lugo e desemboca no Océano Atlántico separando as terras de Galicia e Portugal.).
Português: O Minho é o rio mais longo da Galiza. Nasce no Pedregal de Irimia (Serra de Meira, Meira, província de Lugo e desemboca no Oceano Atlântico separando as terras da Galiza e Portugal).

Galicia | Categoría Galicia 


See also: Ríos de Galicia and Galicia.