Rytterskole

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Dansk: Frederik 4. oprettede i perioden 1721-27 260 såkaldte rytterskoler eller "De kongelige Skoler" i kongeriget Danmarks 12 rytterdistrikter.