Scud

Từ Wikimedia Commons
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Polish wz. 8/K-14 missile from R-17 system (SS-1c Scud-B)[sửa]