File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files that have not been deleted; for those see the upload log.

File list
 
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description
15:21, 6 June 2010 Trieu duong chi an Tay Son.png (file) 393 KB {{Information |Description={{vi|Triều đường chi ấn của nhà Tây Sơn}} |Source={{own}} |Date=2007-10-09 |Author= Bình Giang |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Tay Son Dynasty [[Category:S
17:40, 2 May 2010 A street in Chiang Mai City.JPG (file) 7.44 MB {{Information |Description={{en|1=A street in Chiang Mai City}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date= |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Chiang Mai Category:Pictures by Binh Giang
18:16, 27 December 2009 Ka lae 2.jpg (file) 3.92 MB {{Information |Description={{en|1=Ka lae}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-12-24 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Traditional Lanna architecture Category:Pictures by Binh Giang
17:58, 27 December 2009 Ka-lae bus station Chiang Mai city.JPG (file) 5.55 MB {{Information |Description={{en|1=Ka-lae in a bus station in Chiang Mai city}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-12-24 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Traditional Lanna architecture
16:23, 27 December 2009 Chiang Mai City Art and Cultural Centre.JPG (file) 4.52 MB {{Information |Description={{en|1=Chiang Mai City Art and Cultural Centre}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-12-22 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Museums in Thailand [[Category:
03:15, 24 November 2009 Pottery burial jar Sa Huynh Cultue.JPG (file) 4.59 MB {{Information |Description={{en|1=Burial jar, pottery, Sa Huynh Culture.}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-07-10 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Sa Huynh Culture [[Category:Pottery
03:07, 24 November 2009 Pottery fruit tray Sa Huynh Culture 2.JPG (file) 4.87 MB {{Information |Description={{en|1=Fruit tray, pottery, Sa Huynh Culture, circa 2,500-2,000 years B.P.}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-07-10 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} [[Category:Sa Huynh
03:03, 24 November 2009 Pottery vase Sa Huynh Culture.JPG (file) 4.44 MB {{Information |Description={{en|1=Pottery vase, Sa Huynh Culture, circa 2,500 - 2,000 years B.P.}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-07-10 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} [[Category:Sa Huynh Cultu
02:56, 24 November 2009 Bronze weapon Sa Huynh Culture.JPG (file) 5.49 MB {{Information |Description={{en|1=Bronze weapon, Sa Huynh Culture}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-07-10 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Sa Huynh Culture [[Category:Bronze weapons]
17:52, 23 November 2009 Chu Dau ceramic plate 2.JPG (file) 5.53 MB {{Information |Description={{en|1=A ceramic plate from Chu Dau, Vietnam}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-11-13 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Vietnamese ceramics [[Category:Pictur
17:48, 23 November 2009 Chu Dau ceramic plate 1.JPG (file) 5.25 MB {{Information |Description={{en|1=A ceramic plate from Chu Dau, Viet Nam}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-11-13 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Art of Vietnam [[Category:Pictures b
17:11, 23 November 2009 Ewer (Terracotta Oc Eo culture) 2.JPG (file) 4.97 MB {{Information |Description={{en|1=Terracotta ewer, Oc Eo Culture}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-11-13 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Ewer [[Category:Terracotta figurines from Vi
13:07, 22 November 2009 Funan stele.JPG (file) 6.01 MB {{Information |Description={{en|1=This stele is one of the few documents dating back to the Kingdom of Funan. The text mentions the consecration of a holy footprint of the god Visnu by prince Gunavarman as well as drainage works.}} |Source={{own}} |Author
20:36, 20 November 2009 A DKB rocket launcher of the Vietnam People's Army.jpg (file) 1.22 MB {{Information |Description={{en|1=A DKB rocket launcher of Vietnam People's Army was utilized by the Bridge 115 to attack Tan Son Nhat airport in the afternoon of 29th April 1975. It is now shown in Museum of Ho Chi Minh Operation.}} {{vi|Một khẩu DKB
20:24, 20 November 2009 H12 Type 63 multiple rocket launcher.JPG (file) 10 MB {{Information |Description={{en|1=A Type 63 multiple rocket launcher (be called H12 in Vietnam) utilized by Front Tay Nguyen of Vietnam People's Army in the combat of attacking and occupying Buon Me Thuot in morning of 10th March 1975.}} {{vi|1=Một dàn
20:13, 20 November 2009 130 mm towed field gun M1954 (M-46).jpg (file) 5.23 MB {{Information |Description={{en|1=A 130 mm towed field gun M1954 (M-46) of Vietnam People's Army that set up in Nhon Trach and attack to Tan Son Nhat Airport during Ho Chi Minh Operation (25th and 30th April 1975). It is shown in Museum of Ho Chi Minh Ope
02:07, 20 October 2009 Bangkok central district.JPG (file) 6.29 MB {{Information |Description={{en|1=Central district of Bangkok}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-09-20 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} Category:Bangkok
11:35, 18 October 2009 Đình Bảng communal house.JPG (file) 4.62 MB {{Information |Description={{en|1=Đình Bảng communal house}} {{vi|1=Đình Bảng}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-10-18 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }}
11:23, 18 October 2009 Gate Dinh Bang communal house.JPG (file) 5.18 MB {{Information |Description={{en|1=The gate of Dinh Bang communal house.}} {{vi|1=Cổng đình làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh}} |Source={{own}} |Author=Bình Giang |Date=2009-10-18 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |othe
12:55, 16 August 2009 Word GDP Growth.png (file) 12 KB {{Information |Description={{en|1=Annualized quarter over quarter world GDP growth (percent). I drew the figure my-self. The [http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/02/data/fig_1.csv draw data source] provided by IMF}} {{vi|1=Tăng trư�
04:04, 2 July 2009 Dong Son bronze drum.JPG (file) 6 MB {{Information |Description={{vi|1=Trống đồng Đông Sơn có niên đại 500-0 năm trước công nguyên. Hiện vật khảo cổ trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Bình Giang|Bìn
03:58, 2 July 2009 Bronze plough- Dong Son Culture.JPG (file) 5.03 MB {{Information |Description={{vi|1=Lưỡi cày đồng có niên đại trước công nguyên 500-0 năm, thuộc văn hóa Đông Sơn. Hiện vật khảo cổ trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=
03:52, 2 July 2009 Water buffalo-Dong Son culture.JPG (file) 5.13 MB {{Information |Description={{vi|1=Đế đèn hình người cưỡi trâu bằng đồng. Di vật khảo cổ văn hóa Đông Sơn trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Bình Giang|Bình Gian
04:13, 2 June 2009 Inflation Vietnam 1976-1986 (Retail price).png (file) 3 KB {{Information |Description={{vi|1=Tốc độ tăng giá bán lẻ hàng năm ở Việt Nam thời kỳ 1976-1986. Đơn vị tính: phần trăm. Số liệu dùng cho vẽ hình này lấy từ Bảng 4.10 trang 273 trong Trần Văn Thọ chủ biên
03:57, 2 June 2009 Vietnam real national income growth 1976-1985.png (file) 8 KB {{Information |Description={{vi|1=Tốc độ tăng trưởng thu nhập quốc dân thực tế hàng năm (dựa theo giá so sánh 1982) của nền kinh tế và các ngành lớn. Đơn vi: phần trăm. Nguồn số liệu để vẽ hình này là
09:18, 5 May 2009 Song Cau Làng Vân.jpg (file) 679 KB {{Information |Description={{vi|Làng Vân Xá, tức làng Vân, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang nơi có sản vật rượu Làng Vân nổi tiếng. Làng Vân Xá nằm bên sông Cầu.}} |Source=File:Làng Vân.jpg |Date=
09:12, 5 May 2009 Song Cau.JPG (file) 95 KB {{Information |Description={{vi|Sông Cầu đoạn chảy qua ranh giới hai huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) và Yên Dũng (tỉnh Bắc Ninh) thuộc địa phận các làng Thổ Hà và Nguyệt Hà.}} |Source=vi:File:Song Cau.JPG |Da
06:13, 24 April 2009 Forearm or arm rings.JPG (file) 4.89 MB {{Information |Description={{en|1=The forearm/arm rings made from bronze dating from 500 BCE-0, Dong Son culture, Vietnam.}} Vòng đeo tay, di vật khảo cổ văn hóa Đông Sơn có niên đại khoảng 500 TCN-0. |Source=Own work by uploader |Auth
06:04, 24 April 2009 Dong Son leg ring.JPG (file) 4.82 MB {{Information |Description={{en|1=The leg ring made from bronze dating from 500 BC-0.}} {{vi|1=Vòng đeo chân bằng đồng, di vật văn hóa Đông Sơn, trung bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=[[Us
05:58, 24 April 2009 Dong Son crossbow trigger.JPG (file) 4.73 MB {{Information |Description={{en|1=The trigger portion of a Dong Son crossbow dating from 500 BCE-0.}} {{vi|1=Lẫy nỏ bằng đồng có niên đại 500 TCN-0, thuộc nền văn hóa Đông Sơn}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Bình Gian
05:51, 24 April 2009 Dong Son axe.JPG (file) 4.88 MB {{Information |Description={{en|1=A square-edge axe with decoration of dog hunting deer, Dong Son culture, 500 BCE-0.}} {{vi|1=Một lưỡi rìu gót vuông có trang trí cảnh chó săn hươu, di vật văn hóa Đông Sơn, 500 TCN-0.}} |Source=Own
06:50, 14 April 2009 Bronze dagger Dong Son Culture.JPG (file) 3.84 MB {{Information |Description={{en|1=A bronze dagger, Dong Son Culture, 2500 BCE - 2000 BCE.}} {{vi|1=Dao găm đồng với cán trang trí hình người, thuộc nền văn hóa Đông Sơn, niên đại 2500 TCN - 2000 TCN.}} |Source=Own work by uploader
06:45, 14 April 2009 Daggers Dong Son Culture.JPG (file) 5.01 MB {{Information |Description={{en|1=Bronze daggers, Dong Son Culture, 2500 BCE - 2000 BCE.}} {{vi|1=Dao găm đồng thuộc nền văn hóa Đông Sơn, niên đại 2500 TCN - 2000 TCN.}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Bình Giang|Bình Giang
06:38, 14 April 2009 Spear-Dong Son Culture.JPG (file) 5.47 MB {{Information |Description={{en|1=A bronze spear, Dong Son culture, 500 BCE - 0, Vietnam }} {{vi|1=Mũi giáo bằng đồng, thuộc nền văn hóa Đông Sơn có niên đại vào khoảng thế kỷ 5 TCN đến 0..}} |Source=Own work by uploader |Au
04:03, 14 April 2009 Cọc nhọn Bạch Đằng 1288.JPG (file) 4.09 MB {{Information |Description={{vi|1=Những cọc nhọn được cho là đã được sử dụng trong trận Bạch Đằng năm 1288. Hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Bình
17:02, 17 March 2009 Ban Gioc Falls.jpg (file) 343 KB {{Information |Description={{en|1=Ban Gioc Falls}} |Source=http://www.flickr.com/photos/denn/79199767/sizes/o/ |Author=[http://www.flickr.com/photos/denn/ Denn from Flickr] |Date=27 Dêcmber 2005 |Permission={{CC-BY-SA}} |other_versions= }} <!--{{ImageUp
15:28, 8 March 2009 Paramesotriton deloustali 2.JPG (file) 362 KB {{Information |Description={{en|1=Paramesotriton_deloustali}} {{vi|1=Cá cóc Tam Đảo (bụng)}} |Source=Qwn work by uploader |Author=~~~ |Date=8 March 2009 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions=[[File:Paramesotriton_deloustali_1.JPG|thum
15:25, 8 March 2009 Paramesotriton deloustali 1.JPG (file) 395 KB {{Information |Description={{en|1=Paramesotriton deloustali}} {{vi|1=Cá cóc Tam Đảo (lưng)}} |Source=Own work by uploader |Author=Bình Giang |Date=8 March 2009 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions=[[File:Parameso
06:10, 4 March 2009 Đường vào Tam Cốc - Ninh Bình.JPG (file) 554 KB {{Information |Description={{vi|Đường vào Tam Cốc, đi thuyền trên sông Ngô Đồng, hai bên là những dãy núi đá vôi, được mệnh danh là Hạ Long trên cạn của Việt Nam}} |Source=[[:vi:Tập tin:Đường vào Tam Cốc -
06:54, 2 March 2009 Đền Hùng, Phú Thọ (1).jpg (file) 633 KB {{Information |Description={{vi|1=Đền Hùng, Phú Thọ.}} |Source=http://www.flickr.com/photos/johnlemon/2334848838/sizes/l/ |Author=[http://www.flickr.com/photos/johnlemon/ Johnlemon (Flickr)] |Date=11 March 2008 |Permission={{CC-BY-SA}} |other_versi
06:41, 2 March 2009 TamquandenBaChuaKho.jpg (file) 86 KB {{Information |Description={{vi|1=Tam quan đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh.}} |Source=*File:_Tam_quan_den_Ba_Chua_Kho_(Bac_Ninh).jpg |Date=2009-03-02 06:41 (UTC) |Author=*File:_Tam_quan_den_Ba_Chua_Kho_(Bac_Ninh).jpg: [http://www.flickr.com/p
06:38, 2 March 2009 Tam quan den Ba Chua Kho (Bac Ninh).jpg (file) 178 KB {{Information |Description={{vi|1=Tam quan đền Bà Chúa Kho, Bắc Ninh.}} |Source=http://www.flickr.com/photos/hqhuyanh/2620642403/sizes/o/ |Author=[http://www.flickr.com/photos/hqhuyanh/ hqhuyanh from Flickr] |Date=29 June 2008 |Permission={{CC-BY}}
06:33, 2 March 2009 Tam quan đền Sái 2.jpg (file) 91 KB {{Information |Description=Tam quan đền Sái ở huyện Đông Anh, Hà Nội. |Source=*File:_Tam_quan_đền_Sái.jpg |Date=2009-03-02 06:32 (UTC) |Author=*File:_Tam_quan_đền_Sái.jpg: {{#if:26676519@N03|[http://flickr.com/photos/26676
06:19, 2 March 2009 Thanquangtu Cole (11).JPG (file) 2.7 MB {{Information |Description={{en|1=Buddha statues in Thần Quang tự (Co Le Pagoda)}} |Source=Own work by uploader |Author=Bình Giang |Date=20 February 2009 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|
06:12, 2 March 2009 Thanquangtu Cole (5).JPG (file) 3.77 MB {{Information |Description={{en|1=Thần Quang Tự in Co Le Pagoda}} |Source=Own work by uploader |Author=Bình Giang |Date=20 February 2009 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions=thumb|left
06:08, 2 March 2009 Hanhlang Thanquantu Cole (2).JPG (file) 3.15 MB {{Information |Description={{en|1=A corridor in Thần Quang pagoda in Co Le Pagoda.}} |Source=Own work by uploader |Author=Bình Giang |Date= |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions=[[File:Thanquangtu Cole.JPG|thumb|left]
06:04, 2 March 2009 Thanquangtu Cole.JPG (file) 3.79 MB {{Information |Description={{en|1=The main building - Thần Quang Pagoda - in Co Le Pagoda.}} |Source=Own work by uploader |Author=Bình Giang |Date= |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--
05:59, 2 March 2009 Kimchungbaocac Cole (2).JPG (file) 4.23 MB The ''Kim Chung Bảo Các'' (Golden Bell Pavillion) built in 1997, Co Le Pagoda
05:49, 2 March 2009 Kimchungbaocac Cole (3).JPG (file) 2.77 MB {{Information |Description={{en|1=The bronze bell named Kim Chung made in 1997 in Co Le pagoda}} |Source=Own work by uploader |Author=Bình Giang |Date=20 February 2009 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} <!--{{Im
05:45, 2 March 2009 Chuongdong 9000kg Cole.JPG (file) 3.69 MB {{Information |Description={{en|1=The bronze bell made in the year of 1936 in Co Le Pagoda}} |Source=Own work by uploader |Author=Bình Giang |Date=20 February 2009 |Permission={{PD-user|Bình Giang}} |other_versions= }} <!--{{ImageU
First pagePrevious pageNext pageLast page