File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files that have not been deleted; for those see the upload log.

File list
 
First pagePrevious pageNext pageLast page
Date Name Thumbnail Size Description
15:17, 2 June 2010 Muong co ke.png (file) 510 KB {{Information |Description={{vi|Cò ke, một nhạc cụ của người Mường.}}{{en|Co ke, a musical instrument of Muong people, Viet Nam.}} |Source=self-taken |Date=2007-10-28 |Author= Binh Giang }} {{PD-user|Binh Giang}} [[Categ
17:06, 1 June 2010 E De long house bench.png (file) 917 KB {{Information |Description={{en|Bamboo wall and floor and a bench in the long house of E De peple in Central Highlands, Vietnam.}}{{vi|Tường và sàn bằng tre nứa và ghế băng trong ngôi nhà dài của người Ê Đê.}} |Source=self-taken |D
16:54, 1 June 2010 Ball pen.JPG (file) 897 KB {{Information |Description={{en|1=A ball pen.}}{{vi|Tờ khai hàng hóa mậu dịch tiểu ngạch}} |Source={{Own}} |Author=Binh Giang |Date=2008-08-22 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}
01:54, 27 August 2008 Coc Leu Bridge 3.JPG (file) 2.31 MB {{Information |Description={{en|1=Cốc Lếu Bridge, Lào Cai City, Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=21 August 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
01:48, 27 August 2008 Coc Leu Bridge 2.JPG (file) 2.23 MB {{Information |Description={{en|1=Cốc Lếu Bridge, Lào Cai City, Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=21 August 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-->
03:26, 25 August 2008 Coc Leu Bridge.JPG (file) 3.1 MB {{Information |Description={{en|1=Coc Leu Bridge, Lao Cai City, Vietnam.}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=21 August 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> [[Categ
01:52, 20 August 2008 Cat Bi Airport.JPG (file) 2.41 MB {{Information |Description={{en|1=Cát Bi International Airport, Haiphong, Vietnam}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=6 August 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--
03:51, 18 August 2008 Tachypleus tridentatus Cat ba 2.JPG (file) 2.34 MB {{Information |Description={{en|1=Tachypleus tridentatus}} |Source=Self-taken |Author=Binh Giang |Date= |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> Category:Tachypleus tridentatus [[Category:
03:45, 18 August 2008 Tachypleus tridentatus Cat Ba.JPG (file) 2.1 MB {{Information |Description=Tachypleus tridentatus |Source=self-made |Date=8 August 2008 |Author= Binh Giang |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} Category:Tachypleus tridentatus Category:Pictures by Binh Giang
03:38, 31 July 2008 Mai dinh Dinh Bang.jpg (file) 447 KB {{Information |Description={{en|1=Dinh Bang communal house}} {{vi|Đình Bảng}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Categor
03:36, 31 July 2008 Hinh cham khac.jpg (file) 603 KB {{Information |Description={{en|1=Dinh Bang communal house}} {{vi|Đình Bảng}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Categor
03:34, 31 July 2008 Cham khac trang tri mai.jpg (file) 610 KB {{Information |Description={{en|1=Dinh Bang communal house}} {{vi|Đình Bảng}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Categor
03:33, 31 July 2008 Cot keo Dinh Bang.jpg (file) 583 KB {{Information |Description={{en|1=Dinh Bang communal house}} {{vi|Đình Bảng}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Categor
03:31, 31 July 2008 Cot dinh Dinh Bang.jpg (file) 547 KB {{Information |Description={{en|1=Dinh Bang communal house}} {{vi|Đình Bảng}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Categor
03:10, 31 July 2008 Duoi gam dinh Bang.jpg (file) 511 KB {{Information |Description={{en|1=Dinh Bang communal house}} {{vi|1=Đình Bảng}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Categ
03:08, 31 July 2008 Dinh Bang 2008 2.jpg (file) 563 KB {{Information |Description={{en|1=Dinh Bang communal house}} {{vi|1=Đình Bảng}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Categ
03:07, 31 July 2008 Dinh Bang 2008 1.jpg (file) 469 KB {{Information |Description={{en|1=Dinh Bang communal house}} {{vi|1=Đình Bảng}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Categ
07:02, 29 July 2008 Thap mo Ly Khanh Van.jpg (file) 600 KB {{Information |Description={{en|1=Tower-tomb of Lý Khánh Vân, Đình Bảng commune, Từ Sơn district, Bắc Ninh province, Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh
06:58, 29 July 2008 Chua Kim Dai.jpg (file) 515 KB {{Information |Description={{en|1=Kim Đai Pagoda, Đình Bảng commune, Từ Sơn district, Bắc Ninh province, Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |othe
02:31, 29 July 2008 Ho phap chua Dan 2.jpg (file) 312 KB {{Information |Description={{en|1=A dhammapāla in Dận Pagoda, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions=
02:29, 29 July 2008 Ho phap chua Dan 1.jpg (file) 301 KB {{Information |Description={{en|1=A dhammapāla in Dận Pagoda, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.}} {{vi|1=Một vị hộ pháp ở chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Binh Gian
02:26, 29 July 2008 Tuong cac vi kim cuong chua Dan.jpg (file) 622 KB {{Information |Description={{en|1=Guardians of the Buddha in Dận Pagoda, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam}} {{vi|1=Bốn trong bát bộ kim cương ở chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.}} |Source=Own work by uploader |A
02:20, 29 July 2008 Dien tho chua Dan.jpg (file) 371 KB {{Information |Description={{en|1=Buddha statues in Dận Pagoda, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions=
02:18, 29 July 2008 Chua Dan 4.jpg (file) 303 KB {{Information |Description={{en|1=Inside the main hall of Dận Pagoda, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_ver
02:16, 29 July 2008 Chua Dan 3.jpg (file) 300 KB {{Information |Description={{en|1=Dận Pagoda, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUploa
02:15, 29 July 2008 Chua Dan chong diem 2 tang.jpg (file) 350 KB {{Information |Description={{en|1=Dận Pagoda, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam.}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUploa
02:13, 29 July 2008 Chua Dan 2.jpg (file) 684 KB {{Information |Description={{en|1=Dận Pagoda, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Categ
02:11, 29 July 2008 Chua Dan 1.jpg (file) 787 KB {{Information |Description={{en|1=Dan Pagoda}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} Category:Dan Pagoda
02:09, 29 July 2008 Dau dao mai chua Dan trang tri hinh rong.jpg (file) 381 KB {{Information |Description={{en|1=Dận Pagoda, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Categ
02:08, 29 July 2008 Dien tam bao chua Dan.jpg (file) 611 KB {{Information |Description={{en|1=The main hall of Dận Pagoda, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam}} {{vi|1=Điện tam bảo chùa Dận, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26
02:03, 29 July 2008 Cong chua Dan.jpg (file) 454 KB {{Information |Description={{en|1=The gate of Dận Pagoda}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date= |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} Category:Dan Pagoda
13:32, 26 July 2008 Duong River from Phu Dong Bridge.JPG (file) 4.09 MB {{Information |Description={{en|1=Duong River seen from Phu Dong Bridge, Ha Noi, Viet Nam.}} {{vi|1=Sông Đuống nhìn từ trên cầu Phù Đổng, Hà Nội.}} |Source=Own work by uploader |Author=Binh Giang |Date=26 July 2008 |Pe
13:23, 26 July 2008 Duong River from Duong Bridge.JPG (file) 5.38 MB {{Information |Description={{en|1=Duong River seen from Duong Bridge, Hanoi, Vietnam}} {{vi|1=Sông Đuống nhìn từ cầu Đuồng. Phía bờ phải là nhà máy diêm Thống Nhất.}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Binh Giang|
02:13, 1 July 2008 Tay Do castle East gate.JPG (file) 2.66 MB {{Information |Description={{en|The east (left) gate of Tay Do castle, Thanh Hoa Province, Vietnam}}{{en|Cổng Đông thành Tây Đô (thành nhà Hồ), Thanh Hóa, Việt Nam}} |Source=vi:Hình:Cong Dong thanh Nha Ho.JPG |Date=30 June 2008 |Autho
02:10, 1 July 2008 Tay Do castle North gate.JPG (file) 2.69 MB {{Information |Description={{en|The North (back) gate of Tay Do castle, Thanh Hoa Province, Vietnam}}{{en|Cổng Bắc thành Tây Đô (thành nhà Hồ), Thanh Hóa, Việt Nam}} |Source=vi:Hình:Cổng bắc thành Nhà Hồ.JPG |Date=30 June 2008
04:27, 15 May 2008 Khaya senegalensis HN VN.JPG (file) 712 KB {{Information |Description=Khaya senegalensis, Hanoi, Vietnam |Source=Self-taken |Date=9 May 2008 |Author= Binh Giang |Permission={{PD-user|Binh Giang]] |other_versions= }} Category:Khaya Category:Hanoi [[Category:Pictures
04:11, 15 May 2008 ToLich River 01.JPG (file) 274 KB {{Information |Description={{vi|Sông Tô Lịch, đoạn chảy qua quận Cầu Giấy, Hà Nội.}}{{en|Tô Lịch River, Hanoi, Vietnam}} |Source=Self-taken |Date=14 May 2008 |Author= Binh Giang |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |
09:18, 17 April 2008 Kim Lien shrine 3.jpg (file) 597 KB {{Information |Description={{vi|Hình trạm khắc đá tại cổng đền Kim Liên, trấn phía Nam trong Thăng Long tứ trấn}} |Source=self-made |Date=17 April 2008 |Author= Binh Giang |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |othe
09:15, 17 April 2008 Kim Lien shrine 2.JPG (file) 424 KB {{Information |Description={{vi|Hoa văn trạm khắc tại đền Kim Liên, trấn phía Nam trong Thăng Long tứ trấn.}}{{en|Kim Lien shrine, Hanoi, Vietnam}} |Source=self-made |Date=17 April 2008 |Author= Binh Giang |Permissio
09:12, 17 April 2008 Kim Lien shrine.jpg (file) 585 KB {{Information |Description={{vi|Cổng đền Kim Liên, trấn phía Nam trong Thăng Long tứ trấn.}}{{en|Gate of Kim Lien shrine, Hanoi, Vietnam}} |Source=self-made |Date=17 April 2008 |Author= Binh Giang |Permission={{PD-user|Bi
16:53, 15 April 2008 Muong stilt houses.jpg (file) 1.48 MB {{Information |Description= {{vi|Nhà sàn của người Mường}}{{en|Stilt houses by Muong people, Vietnam}} |Source= vi:Hình:Nhà sàn Mường.jpg |Date= 15 December 2007 |Author= vi:user:Viethavvh |Permision={{GFDL-user-w|vi|Vietnamese
16:56, 29 March 2008 Hình trạm khắc ở đình Bảng 1.JPG (file) 3.64 MB {{Information |Description=Hình trạm khắc ở đình Bảng |Source=self-made |Date=29 March 2008 |Author= Binh Giang |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} Category:Pictures by Binh Giang
01:36, 14 March 2008 Khap ruou 2.jpg (file) 1.45 MB {{Information |Description={{vi|Nấu rượu Bó Nặm theo phương pháp truyền thống}} |Source=vi:Hình:Khap ruou 2.jpg |Date=13 February 2007 |Author=vi:user:Viethavvh |other_versions= }} Category:Pictures by Viethavvh [[Category:Wi
01:33, 14 March 2008 Ruou Bo Nam.jpg (file) 2.87 MB {{Information |Description={{vi|Rượu Bó Nặm}} |Source=self-made |Date=13 March 2008 |Author= Binh Giang |Permission={{PD-user|Binh Giang}} |other_versions= }} Category:Pictures by Binh Giang Category:Wines of Vietnam
06:35, 9 March 2008 Sepon 02.jpg (file) 3.09 MB {{Information |Description={{en|Sepon at the Lao-Vietnam border}}{{vi|Sông Sê Pôn tại biên giới Việt-Lào, gần thị trấn Lao Bảo}} |Source=en:Image:Se pon River in Lao Bao.jpg |Date=1 Septem
06:31, 9 March 2008 Sepon 01.jpg (file) 3.05 MB {{Information |Description={{en|Sepon at the Lao-Vietnam border}}{{vi|Sông Sê Pôn tại biên giới Việt-Lào, gần thị trấn Lao Bảo}} |Source=vi:Hình:Một khúc Sông Sê pon.jpg |Date=1 Sept
00:42, 8 March 2008 Sebanghiang.jpg (file) 348 KB {{Information |Description=Banghiang River, Savannakhet Province, Salavan Province, Xekong Province of Lao PDR |Source=Selected and copied from Image:Laos 2003 CIA map.jpg |Date=March 08, 2008 |Author= Binh Giang |Permission={{PD-
02:49, 7 March 2008 Randoseru.jpg (file) 2.77 MB {{Flickr |description=A randoseru or backpack for Japanese elemantary-school-pupils. This red one is for girls and is 84,000 yen, or about US $782. |flickr_url=http://flickr.com/photos/86688834@N00/2201967420 |title=Super expensive school backpack for ele
10:55, 6 March 2008 Kong River.jpg (file) 466 KB {{Information |Description={{vi|Sông Sê Kông}}{{en|Kong River, Sekon River}} |Source=Selected and copied from Image:Laos 2003 CIA map.jpg in Wikimedia Commmons |Date=6 March 2008 |Author= Binh Giang |Permission={{PD-user|Binh G
08:52, 6 March 2008 Khau Phạ.jpg (file) 1.69 MB {{Information |Description={{Vi|Đèo Khau Phạ trên quốc lộ 12 qua Mù Cang Chải, Yên Bái}}{{en|Khau Pha Pass in national highway No.32 in Mu Cang Chai District, Yen Bai Province, Vietnam}} |Source=vi:Hình:Khau Phạ.jpg |Date=2 May 2005
First pagePrevious pageNext pageLast page