File list

Jump to: navigation, search

This special page shows all uploaded files that have not been deleted; for those see the upload log.

File list
 
First page
Previous page
Last page
Date Name Thumbnail Size Description
20:29, 16 June 2010 Storholmsöarna 1784.png (file) 284 KB {{Information |Description={{sv|1=Storholmen med omkringliggande öar norr om Lidingö på en karta upprättad 1784.}} |Source=Lantmäteriet i Stockholms län. |Author=okänd lantmätare, okänd kartritare |Date=1784 |Permission=see below |other_versions=
07:43, 14 June 2010 Storholmsöarna 1875.jpg (file) 435 KB {{Information |Description={{sv|1=Storholmsöarna på en karta upprättad av lantmäteriet i Stockholms län 1875.}} |Source=Lantmäteriet i Stockholms län. |Author=okänd lantmätare. Cropped map by Lidingo |Date=May 4, 1875 |Permission
08:07, 13 June 2010 Storholmsöarna.png (file) 177 KB Position for the castle on Storholmen added.
13:54, 5 June 2010 Stockholms skärgård komplett grey.jpg (file) 1.16 MB  
13:37, 5 June 2010 Stockholms skärgård komplett grey.gif (file) 2.36 MB {{Information |Description={{en|1=Stockholm archipelago, complete map.}} {{sv|1=Sockholms skärgård komplett från Arholma i norr till Landsort i söder.}} |Source=Derivative work of [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karta_Sthlm_skg_Wikipedia.gif]
20:32, 30 May 2010 Hotellkajen 2 Vaxholm 2010.JPG (file) 1.34 MB {{Information |Description={{sv|1=Kajen utanför Hotell Vaxholm i Vaxholm.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Vaxholm Category:Stockholm archipelago
20:26, 30 May 2010 Hotellkajen Vaxholm 2010.JPG (file) 1.36 MB {{Information |Description={{sv|1=Kajen utanför Hotell Vaxholm i Vaxholm.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=30 may 2010 |Permission= |other_versions= }} Category:Vaxholm Category:Stockholm archipelago
13:49, 23 April 2010 Rönneberga konferens Lidingö.jpg (file) 1.34 MB {{Information |Description={{sv|1=Rönneberga kurs- och konferensanläggning på Lidingö. Vy från sjösidan med Segelterassen framför huvudbyggnaden.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=April 2010 |Permission=see below |other_versi
14:55, 19 April 2010 Lusthus Lovik Lidingö.JPG (file) 1.23 MB {{Information |Description={{sv|1=Lusthus på en bergknalle i trädgården till konferensanläggningen Lovik på norra Lidingö. Ursprungligen uppfört av häradshövding Cronhom på 1890-talet i samband med att han lät byggda Villa Metsola på platsen.}
14:58, 12 April 2010 Karl-Petter Lindbom (1787-1849).jpg (file) 269 KB {{Information |Description={{sv|1=Karl Petter Lindbom, ägare till Hersby gård (Hersbyholm) på Lidingö från 1823-1849, porträtterad av E. Wahlbersson omkring 1840.}} |Source=Painting by E. Wahlbergsson around 1840 |Author=Photo of the painting by E.
12:29, 6 April 2010 Ekotemplet Elfviks udde 2010.JPG (file) 2.96 MB {{Information |Description={{sv|1=Ekotemplet på Elfviks udde, Lidingö. Ursprungligen uppfört av Albert Janse, Elfviks gård, omkring sekelskiftet 1900. }} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=April 2010 |Permissi
13:40, 10 February 2010 Apelsinvillan Kottla.JPG (file) 313 KB {{Information |Description={{sv|1=Den s.k. Apelsinvillan (även Villa skogsbacken) vid Kottlasjön på Lidingö, uppförd av snickarmästare P.J. Asker på 1890-talet. Villan är byggnadsminne.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=Febr
17:00, 7 February 2010 Solur Carl Lindbom.jpg (file) 358 KB {{Information |Description={{en|1=Sundial, Lidingö old church.}} {{sv|1=Solur vid Lidingö kyrka, skänkt av Karl (Carl) Lindbom 1835.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=2009 |Permission=see below |other_versions= }} [[Category:Lid
16:55, 7 February 2010 Lidingö kyrka södersida.jpg (file) 552 KB {{Information |Description={{en|1=Lidingö old church. The side of the building facing south.}} {{sv|1=Lidingö gamla kyrkas södersida.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=2009 |Permission=see below |other_versions= }} [[Category:Li
16:51, 7 February 2010 Lidingö kyrka predikstol.jpg (file) 509 KB {{Information |Description={{en|1=Lidingö old church pulpit.}} {{sv|1=Predikstolen i Lidingö gamla kyrka.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=2009 |Permission=see below |other_versions= }} Category:Lidingö kyrka
16:46, 7 February 2010 Lidingö kyrka kyrkorum.jpg (file) 494 KB {{Information |Description={{en|1=Lidingö old church, interior.}} {{sv|1=Lidingö kyrka, kyrkorum.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=2009 |Permission=see below |other_versions= }} Category:Lidingö kyrka
16:53, 27 January 2010 Minna Klintz (FP) 2008.jpg (file) 54 KB {{Information |Description={{en|1=Minna Klintz, politician in the Municipal assembly of Lidingö, Sweden.}} {{sv|1=Minna Klintz (Folkpartiet) vice ordförande (2010) i kommunfullmäktige på Lidingö.}} |Source=Original file was created by (full name): Ja
09:30, 24 January 2010 Elfviks gård mejeriet vinter 2009 2.jpg (file) 2.76 MB {{Information |Description={{sv|1=Ekonomibyggnaden "mejeriet" på Elfviks lantbruksgård. I källaren förvarades bl. annat mjölken när gården hade mjölkkor som huvudsaklig djurbesättning.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=Dece
22:07, 12 January 2010 Cohrs atlas över Sverige 0018 Stockholm archipelago.jpg (file) 4.19 MB The separate pages moved closer together.
14:23, 2 January 2010 Västra Långängskärret januari 2009.JPG (file) 3.15 MB {{Information |Description={{sv|1=Västra Långängskärret en kall dag i januari 2009.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=Januari 2, 2009 |Permission=yes |other_versions= }} Category:Lidingö
16:23, 28 December 2009 Danmarks holme.JPG (file) 1.58 MB More light
17:32, 25 November 2009 Larsberg 1967.jpg (file) 59 KB {{Information |Description={{sv|1=Larsbergs bostadsområde 1967 med vy mot öster. Höghusen längst bort på bilden är inte helt färdigställda.}} |Source=Stockholms läns museum arkiv |Author=Lennart Milde |Date=1967 |Permission={{PD-Sweden-photo}} |o
10:39, 25 November 2009 Elfviks gård 1720.jpg (file) 231 KB {{Information |Description={{sv|1=Karta över de separata lantbruksgårdarna Elfvik och Rävvik på Elfvikslandet upprättad 1720 av läntmätare Lars Kietzlingh.}} |Source=Map created by Lars Kietzlingh 1720 |Author=Lars Kietzlingh. Cropped by [[User:Lid
15:12, 21 November 2009 Ekholmsnäs Gård Lidingö.jpg (file) 731 KB {{Information |Description={{sv|1=Ekholmsnäs gård uppförd 1776-78 av sterbhusnotarie Johan Norlin som köpte markområdet Ekholmsnäs 1775.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=November 2009 |Permission=see below |other_versions= }}
18:08, 20 November 2009 Lidingöbron 1896.jpg (file) 145 KB {{Information |Description={{sv|1=1884-års Lidingöbro en flottbro i trä. Tuschlavering 1896 av Alfred Bergström (1869-1930). Vy från Ropsten mot Torsvik. }} |Source=[http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SSM0500049_a.jpg Stockholmskällan] |
17:12, 19 November 2009 Södergarn 1720.jpg (file) 906 KB {{Information |Description={{sv|1=Karta över gårdarna på Elfvikslandet, Lidingö kommun, upprättad av lantmätare Lars Kietzlingh 1720. Del av kartan omfattande Södergarns lantbruksgård.}} |Source=Map by Lars Kietzlingh 1720. Cro
08:55, 19 November 2009 Rökstenen 1.JPG (file) 566 KB Mer ljus, färgmättnad, kontrast och skärpa.
17:37, 15 November 2009 Svenska Högarna 1901.jpg (file) 145 KB {{Information |Description={{sv|1=Häradsekonomisk karta över Stockholms skärgård från 1901. }} |Source=Härradsekonomisk karta Stockholms skärgård, Svenska Högarna 1901. Cropped by Lidingo |Author=Lantmäteriet, unknown authors. |
15:43, 15 November 2009 Hustega gård 1776.jpg (file) 250 KB {{Information |Description={{sv|1=Ägomätning för Hustega gård på Lidingö upprättad av lantmätare Sjölin 1776. Dåvarande ägaren till Hustega gård uppgavs som borgaren i Vaxholm, Anders Welandt. }} |Source=Map by Sjölin 1776, cropped by [[User:
14:52, 15 November 2009 Lidingö Ekholmsnäs 1787.jpg (file) 401 KB {{Information |Description={{sv|1=Ägomätning för Ekholmsnäs gård 1787 upprättad av lantmätare Israel Ström.}} |Source=Map by Israel Ström, cropped by Lidingo |Author=Israel Ström |Date=1787 |Permission={{PD-old]]}} |o
14:45, 15 November 2009 Lidingö Ekholmen 1720.jpg (file) 290 KB {{Information |Description={{sv|1=Uppmätning av ägor till frälsehemman Långängen och Stockby, Lidingö, upprättad 1720 av lantmätare Lars Kietzling på uppdrag av landshövdingen i Stockholms län. Ekholmen var urspunget till den senare benämninge
16:19, 4 November 2009 Ljungström turbine principle.png (file) 361 KB {{Information |Description={{en|1=Ljungström radial turbine function principle.}} |Source={{own}} |Author=Lidingo |Date=november 2009 |Permission=see below |other_versions= }} Category:Birger Ljungström Category:Steam turbines
17:49, 3 November 2009 Wingquist patent PRV 25406 1907.jpg (file) 112 KB {{Information |Description={{en|1=Sven Wingquist patent drawing, PRV (Patent office Sweden), patent no. 25406 for the multirow self alining ball bearing, 1907. Photo copy of original drawing.}} |Source=PRV archive drawing, patent no. 25407, 1
09:20, 2 November 2009 Ljungström Regenerative Heat Transmission Apparatus.jpg (file) 558 KB {{Information |Description={{en|1=Fredrik Ljungströms patent drawings for the "Regenerative Heat Transmission Apparatus". Application filed at USPTO november 27, 1925. Patent granted Februari 11, 1930. }} |Source=USPTO Patent no. 1746598,
17:33, 31 October 2009 Ljungström regenerative heat exchanger.jpg (file) 234 KB {{Information |Description={{en|1=Ljungström regenerative heat exchanger. Original design by Fredrik Ljungström , Sweden early 1920's, to be used to increase the overall efficiency in steam turbine driven locomotives with coal fuel. The design was nomin
15:20, 31 October 2009 Ljungströmslok Nydqvist&Holm 1922 Stockholm C.jpg (file) 29 KB {{Information |Description={{en|1=The first Ljungström steam turbine locomotive manufactured by Nysqvist & Holm at Stockholm Central Station 1922.}} {{sv|1=Det första ångturbinlokomotivet som Nydqvist & Holm tillverkade på licens av Ljungströms vid S
21:37, 30 October 2009 Ljungström segelbåt 1950.jpg (file) 66 KB {{Information |Description={{en|1=Ljungström sailboat, designed by Fredrik Ljungström, Lidingö Sweden.}} {{sv|1=Ljungströms segelbåt, konstruerad av Fredrik Ljungström, Lidingö.}} |Source=A ship yard photo archive |Author=unknown photographer |Date
11:44, 30 October 2009 Lidingö runt 2009 start 02.jpg (file) 762 KB {{Information |Description={{en|1=Sailboat race, "Lidingö Runt", May, 2009. Startarea below hotel Foresta. Lidingö. }} {{sv|1=Segeltävlingen Lidingö runt, Maj 2009. Startområdet nedanför hotell Foresta.}} |Source={{own}} |Author=[[User:Lidingo|Lidin
09:05, 29 October 2009 Sven Wingquist 1926.jpg (file) 141 KB {{Information |Description={{en|1=Sven Wingquist (1876-1953) one of the founders of the company SKF.}} |Source=Picture in the Swedish magazine "Veckojournalen" issue No. 27, 1926. |Author=unknown photographer (studio photo) |Date=1926 |Permis
11:27, 28 October 2009 STAL Ljungström steam turbine generator 33MW 1947.jpg (file) 94 KB {{Information |Description={{en|1=33 MW Ljungström steam turbine electric generator during assembly at STAL 1947. }} |Source=STAL industrial archive |Author=unknown photographer |Date=1947 |Permission={{PD-Sweden-photo}} |other_versions= }} [[Category:S
11:23, 28 October 2009 STAL Ljungström steam turbine rotor 50MW.jpg (file) 107 KB {{Information |Description={{en|1=The turbine rotor for Ljungström steam turbine 50 MW electric generator.}} |Source=STAL industrial archive. |Author=unknown pgotographer |Date=Around 1932 |Permission={{PD-Sweden-photo}} |other_versions= }} [[Category:S
10:39, 28 October 2009 Birger Ljungström (1872-1948).jpg (file) 109 KB {{Information |Description={{en|1=Birger Ljungström founder of company STAL on a painting from around 1947-48.}} |Source=Painting by Ph. de Rougemont |Author=Photo of a painting by Ph. de Rougemont |Date=Original work, around 1947-48 |Permission={{PD-Swe
06:23, 28 October 2009 STAL Ljungström ångturbingenerator 50MW 1932.jpg (file) 71 KB {{Information |Description={{en|1=Ljungström (STAL) steam turbine electric generator 50 MW. Designed on the principles worked out by Birger and Fredrik Ljungström around 1916.}} |Source=[http://130.242.42.136/elkraft/tillverkarna/stal/DIG4721.htm STAL h
10:43, 26 October 2009 Alfa Laval separator reklam.jpg (file) 505 KB Removed company name again Last upload did not replace original image.
20:21, 24 October 2009 Gustaf de Laval 1875.jpg (file) 377 KB {{Information |Description={{en|1=Gustaf de Laval at the age of 30.}} |Source=Alfa Laval archive |Author=unknown photographer |Date=1875 (Studio photo) |Permission={{PD-old}} |other_versions= }}
14:18, 24 October 2009 J G Smith växellåda ÖV4 1925.jpg (file) 1.25 MB {{Information |Description={{en|1=Sketch by Jan G. Smith showing the first layout of the non-synchronized gearbox for Volvo model ÖV4 and some notes, such as selection of SKF-bearings, gear ratios for the 3 gear stages forward (first, second, third: 1:1,
07:57, 24 October 2009 De Lavals ångturbinfabrik Järla Nacka 2005-07-31.jpg (file) 865 KB More light & sharpend
16:07, 23 October 2009 Fredrik Ljungström patent diploma 57020 preheater 1920.jpg (file) 93 KB  
14:02, 23 October 2009 Ljungström steam turbine locomotive with preheater 1925.jpg (file) 194 KB {{Information |Description={{sv|1=Fredrik och Birger Ljungströms ångturbin drivna lokomotiv med förvärmare tillverkat omkring 1925-27.}} |Source=Tekniska museet Stockholm |Author=unknown photographer |Date=Around 1925-27 |Permission={{PD-Sweden-photo}
13:57, 23 October 2009 Ljungström steam turbine locomotive 1925.jpg (file) 186 KB {{Information |Description={{sv|1=Fredrik och Birger Ljungströms ångturbin lokomotiv tillverkat i fabriken i Gåshaga på Lidingö.}} |Source=Tekniska museet |Author=Unknown photographer |Date=Around 1925 |Permission={{PD-Sweden-photo}} |other_versions=
First page
Previous page
Last page