Parlu babuat log

Malacung ka napigasi, gagai
Pian musti babuat log amun handak mahunggah babarakas.