St.-Andreas-Kirche

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Deutsch: Die St.-Andreas-Kirche ist eine um 1200 errichtete romanische Feldsteinkirche in der Gemeinde Busdorf bei Schleswig.
Dansk: Haddeby Kirke er en romansk kampestenskirke fra omtrent 1200. Kirken er viet til Apostlen Andreas og ligger i Bustrup ved da Slesvig by.