Strawberry

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Català: Maduixa / Fraula / Maduixot
 ·
English: Strawberry
 ·


català La maduixa és una baia provinent de la Fragaria (maduixera de cultiu). Aquesta pàgina principalment conté maduixes cultivades; Vegeu també la maduixera salvatge i la flor de la maduixera.
English Strawberry is a berry from Fragaria plants. This page mainly contains cultivated strawberries; See also Fragaria vesca (wild strawberry) and Strawberry flower.

Selected images

Fragaria (garden strawberry)[edit]

Strawberry products[edit]

Strawberries in art[edit]