Talk:Trang Chính

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Mình đã sửa lại đôi chút giao diện của Trang Chính tại User:Magicknight94/Trang Chính (dời phần ngôn ngữ khác xuống dưới, thêm các chủ đề chính như English), mời các thành viên cho ý kiến để áp dụng cho Trang Chính tiếng Việt-- (talk) 13:50, 7 January 2011 (UTC)

Bố cục nhìn khá là đẹp và tương đối dễ xài. Nhưng cái khung Hình trong ngày và Tư liệu trong ngày có vẻ không được lắm vì bị dư 2 khoảng trống khá lớn (máy tôi màn hình rộng nên nó bị dư ra nhìn không đẹp mắt lắm... Không biết mọi người thế nào...--Kimkha (talk) 14:35, 7 January 2011 (UTC)
Lạ nhỉ, ở máy mình thì xem bình thường, mà mình có động gì tới khúc đó đâu ta, để nhờ anh Minh hay anh Tân xem thử coi sao-- (talk) 16:53, 7 January 2011 (UTC)
Đấy đấy! Có hai khoảng trống đó đó... Ý mình nói là hai khoảng trống đó có vẻ không hay lắm... Hihi... Nhưng mà cứ bỏ qua nó cũng được, không sao...--Kimkha (talk) 00:27, 10 January 2011 (UTC)

Cập nhật giao diện[edit]

Tôi vừa thay đổi giao diện Trang Chính:

  1. Bỏ khung tìm kiếm đầu trang và biểu trưng Commons đi: phần này không cần thiết (vì đã có hộp tìm kiếm luôn trực sẵn bất cứ đâu), làm dòng chữ mở đầu (rất quan trọng) lệch đi gây khó đọc. Biểu trưng Commons cũng không cần thiết, luôn có ngay thanh menu.
  2. Thêm Commons:Valued images: Cập nhật theo trang tiếng Anh.
  3. Thêm "Ngày hôm nay qua hình ảnh": Cập nhật theo trang tiếng Anh, tuy nhiên tôi không thể hiển thị tháng theo tiếng Việt được (dùng {{CURRENTMONTH}} thì có số 0 khi chưa qua tháng 10, nhìn xấu), hiện đang xài mã int của tháng, vì vậy khi sang tháng mới phải cập nhật. Ai rỗi xin tìm cách tiện dụng hơn.
  4. Sửa một số lỗi dùng từ và chính tả.

--minhhuy*= (talk) 12:06, 4 May 2011 (UTC)

Tôi vừa chỉnh sửa lại giao diện Trang Chính một chút:

  • Bỏ ba phần Tự nhiên, Khoa học, Xã hội là dư thừa vì đã có cây thể loại chi tiết hơn phía dưới.
  • Phóng to Hình ảnh của ngày, bỏ khung của Hình ảnh của ngàyTư liệu của ngày.
  • Cập nhật một số mã nguồn.

PRENN (talk) 04:11, 15 December 2011 (UTC)

Giao diện tiếng Việt[edit]

Chúng ta cần nhấn mạnh phần hướng dẫn cài đặt giao diện tiếng Việt, có thể làm nó to hơn hoặc nằm ngay trên phần đầu của trang chính Tiếng Việt. Điều này sẽ giúp các thành viên cài đặt tùy chọn trước khi tải hình, và việc tải hình lên cũng thuận lợi hơn.--Cheers! (talk) 11:30, 19 June 2012 (UTC)

Đặng anh việt[edit]

test — Preceding unsigned comment added by Vietkanpy (talk • contribs) 06:57, 10 November 2015 (UTC)