Template:תדהר

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search


זו תבנית לשימוש אחיד בחלק של 'קישורים חיצוניים' או בהערות שוליים, להפניה לספר אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו שבעריכת דוד תדהר.

פרמטרים

  • פרמטר ראשון: מספר כרך
  • פרמטר 2: מספר עמוד
  • פרמטר 3 (אופציונלי): שם הערך

דוגמאות[edit]

קוד ויקי תוצאה
{{תדהר|18|5350|מאיר שמגר}} דוד תדהר (עורך), "מאיר שמגר", אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, כרך {{#בחר:18|1=א (1947)|2=ב (1947)|3=ג (1949)|4=ד (1950)|5=ה (1952)|6=ו (1955)|7=ז (1956)|8=ח (1957)|9=ט (1958)|10=י (1959)|11=יא (1961)|12=יב (1962)|13=יג (1963)|14=יד (1965)|15=טו (1966)|16=טז (1967)|17=יז (1968)|18=יח (1969)|19=יט (1971)}}, עמ' 5350