Template:2010POTY/Ineligible/vi

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

Không đủ điều kiện trong Wikimedia Commons POTY 2010

2010POTY/Ineligible, Bạn vừa bỏ phiếu trong cuộc thi Hình ảnh của năm 2010 Wikimedia Commons. Thông báo này xuất hiện vì bạn không đủ điều kiện bỏ phiếu, có thể là do:

  • Tài khoản của bạn không đáp ứng quy định, vì nó không được đăng ký trước ngày 1 tháng 1 năm 2011, không có có ít nhất 200 sửa đổi trên một dự án bất kì của Wikimedia trước ngày 1 tháng 1 năm 2011, là một tài khoản con rối hoặc một địa chỉ IP.
  • Bạn đã bỏ phiếu nhiều lần trong Vòng 2 (Chung kết). Trong Vòng chung kết, bạn chỉ được bỏ phiếu một lần.

Phiếu bầu của bạn đã bị đánh dấu và sẽ không được tính. Nếu đây là lỗi, hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy gửi một thông điệp trong trang Nghi vấn của chúng tôi.

CHÚ Ý: Xin đừng trực tiếp sử dụng bản mẫu này! Đây chỉ là một bản dịch. Thay vào đó, hãy dùng {{2010POTY}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{2010POTY}} instead!