Template:2257/mk

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
2257
Предупредување за Законот за заштита на децата од непристојност
На ова дело, создадено по 1 ноември 1990 г., јасно е прикажано сексуално поведение на едно или повеќе вистински личности вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, „похотно прикажување на полови органи или пубични делови на некое лице“ (USC 18 § 2256)—со себе носи должност за водење евиденција во САД, согласно Законот за заштита на децата од непристојност (18 U.S.C. 2257). Секој што ги искористува содржините во САД на друго место и таму го „објавува, умножува и преиздава“ ова дело и се квалификува за „второстепен произведувач“ согласно овој Закон мора да ја документира возраста и идентитетот на сите прикажани изведувачи. Во спротивно ќе биде казнет до 5 години затвор по прекршок. Ризницата не е должна да води ваква евиденција и не е одговорна за немањето на документација кај оние што ги искористуваат содржините. Ова е само предупредување, и отсуството на оваа напомена не треба да се протолкува како непостоење на никакви правни должности.
НАПОМЕНА: Не користете го овој шаблон непосредно!! Ова служи само за превод. Користете го шаблонот {{2257}}!
NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{2257}} instead!