Template:Babel hy

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search

hy - Armenian - Հայերեն[edit]

Category: user hy

Sub-categories: user hy-0, user hy-1, user hy-2, user hy-3, user hy-4.

  • {{user hy}}:Այս մասնակցի համար հայերենը մայրենի լեզու է:
  • {{user hy-4}}: Այս մասնակիցը տիրապետում է հայերեն մայրենի լեզվին մոտ:
  • {{user hy-3}}: Այս մասնակիցը կարող է բարձր մակարդակի հայերենով ներդրում կատարել:
  • {{user hy-2}}: Այս մասնակիցը կարող է միջին մակարդակի հայերենով ներդրում կատարել:
  • {{user hy-1}}: Այս մասնակիցը կարող է սկզբնական մակարդակի հայերենով ներդրում կատարել:
  • {{user hy-0}}: Այս մասնակիցը չի կարող հայերենով ներդրում կատարել: