Template:BotMoveToCommons/nn

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Moved Dette biletet vart flytta til Wikimedia Commons frå ein annan Wikimedia-wiki ved hjelp av eit robotskript. All kjeldeinformasjon er enno tilgjengeleg og krev gransking. I tillegg kan det vera feil i fleire eller alle av informasjonsfelta. Informasjonen om dette biletet bør ikkje verta sett på som pålitande, og biletet bør ikkje verta nytta før det er vorte granska og eventuell feil informasjon er vorten retta opp. So snøgt granskinga er ferdig bør ein fjerna denne malen. For detaljar, sjå under. Sjekk no.

MERK: ikkje nytt denne malen direkte, han er berre ei omsetjing! Nytt {{BotMoveToCommons}} i staden.

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{BotMoveToCommons}} instead!