Template:Communist symbol/pl

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to: navigation, search
Communist symbol

Informacja prawna
Obraz ten przedstawia (lub przypomina) symbol używany przez komunistyczny rząd Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich lub komunistyczne rządy innych krajów europejskich.

Użycie tego symbolu w Polsce, na Litwie, Łotwie, Ukrainie i w Mołdawi, w zależności od kontekstu, może być niezgodne z prawem. W Polsce właściwym przepisem jest Artykuł 256 kodeksu karnego (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.).