Template:Copyvio/hy

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Dialog-warning.svg
Այս ֆայլը կարող է համապատասխանի չափանիշներին արագ հանումը:

Այս ֆայլը հեղինակային իրավունք խախտում է քանի որ այն քննարկվել է և չի հրապարակել ազատի տակ լիցենզիան:
The file is subject to speedy deletion unless it is relicensed according to the Commons licensing policy.

Appeal: If you think that the file does not meet the criteria for speedy deletion, please explain why on its talk page and remove this tag.